Vitajte na stránke Katedry technologického inžinierstva !

Vážené kolegyne, kolegovia, milé študentky, študenti, absolventi ale aj noví uchádzači o štúdium i  návštevníci. Som rada, že Vás môžem privítať na stránkach Katedry technologického inžinierstva. Na tomto mieste Vám budeme ponúkať stále nové informácie o činnosti katedry, jej hlavnom zameraní, spolupráci s praxou, riešenej odbornej problematike a výskumnej činnosti.  Proste o nás…Dôležité informácie tu nájdu aj študenti bakalárskeho, inžinierskeho a doktorandského štúdia, kde sa môžu zoznámiť so študijným zameraním garantovaným našou katedrou, ale aj aktuálnymi informáciami potrebnými k štúdiu.

Privítame od vás každý námet na zlepšenie informovanosti o našej práci.

                                                   ...

Čítaj ďalej

Prezentácia firiem KLAUKE a MIBA na pôde KTI

                                              klaukemiba

Dňa 10.5.2016 sa uskutočnila v priestoroch KTI prezentácia firiem KLAUKE s.r.o. a MIBA Sinter Slovakia s.r.o. Vo veľmi príjemnej atmosfére firmy prezentovali svoje výsledky a spoluprácu so Žilinskou univerzitou. Študenti inžinierskeho štúdia sa oboznámili s možnosťami vypracovania diplomových prác a ďalšieho pôsobenia v oblasti strojárskeho priemyslu. Obe firmy ponúkli aj pracovné príležitosti pre absolventov inžinierskeho štúdia strojníckej fakulty (viď. internetové odkazy). Na pôde vedenia katedry bola dohodnutá ďalšia spolupráca v oblasti výuky a študijného zamerania. Katedra týmto firmám ďakuje za ústretové jednanie, možnosti exkurzií a ďalšej spolupráce.

Ga...

Čítaj ďalej

Konferencia SPOLUPRÁCA 2016

V prekrásnom prostredí horského hotela Boboty v Terchovej sa v dňoch 22. až 22. apríla 2016 konala  medzinárodná konferencia poľských, českých a slovenských, zlievačov WSPOLPRACA – SPOLUPRÁCE – SPOLUPRÁCA 2016, ktorá sa uskutočnila pod záštitou dekana Dr. Ing. Milana Ságu, dekana Strojníckej fakulty Žilinskej univerzity v Žiline.

Konferenciu striedavo organizuje Wydzial  odlewnictwa AGH Krakow, VŠB -  Technická univerzita, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství a Strojnícka fakulta Žilinskej univerzity v Žiline, Katedra technologického inžinierstva, ktorá zabezpečovala organizáciu konferencie tento rok.

Konferenciu zahájil odborný garant zastrešujúci slovenskú stranu prof. Ing. Dana Bolibruchová, PhD...

Čítaj ďalej

Konferencia Nekonvenčné technológie 2016

001

Katedra technologického inžinierstva spolu so spoluorganizátormi Slovenskou technologickou spoločnosťou a Slovenskou zváračskou spoločnosťou Vás srdečne pozýva na 15. medzinárodnú konferenciu Nekonvenčné technológie 2016. Konferencia sa uskutoční v dňoch 23.-24. júna 2016 v Zuberci – Roháče. Konferencia je zameraná na oblasti strojárstva:

-  nekonvenčných mechanických technológií,

-  fyzikálnych poznatkov využiteľných v oblasti NT,

-  mechaniky,

-  hydromechaniky,

-  termomechaniky,

-  technologickosti konštrukcií.

Všetci ste srdečne pozvaní!

Prihláška na konferenciu.

Šablóna príspevku.

 

Čítaj ďalej

Šampionát Žilinskej univerzity v alpskom lyžovaní a snoubordingu

10.3.2016 privítala Vrátna dolina účastníkov 18.ročníka Majstrovstiev Žilinskej univerzity v alpskom lyžovaní a snoubordingu. Počas príjemného jarného počasia zaplnilo lyžiarsky svah spolu 70 lyžiarov. Medzi zúčastnenými boli aj dvaja naši kolegovia Augustín Sládeka a Ján Pleva. Obaja naši zástupcovia si svojimi výbornými výkonmi vybojovali zlaté medaile. Srdečne gratulujeme.

Čítaj ďalej

Prihlášky na štátnu záverečnú skúšku bakalárskeho štúdia 2015/2016

Prosíme všetkých končiacich bakalárov aby vyplnili prihlášky na štátne záverečné skúšky bakalárskeho štúdia 2015/2016. Prihlášku, ako aj voliteľné predmety, je možné stiahnuť cez odkaz za príspevkom prípadne v pravej časti www stránky.

Prihlášku je potrebné vypísať a doniesť na KTI do 19.2.2016!

Prihláška na štátnu skúšku 2015/2016 – bakalárske štúdium.

 

Kontaktná osoba:

Ing. Radoslav Koňár, PhD.

BA 308 (NA308)

tel: 041/5132799

e-mail: radoslav.konar@fstroj.uniza.sk

Čítaj ďalej

Medzinárodná konferencia ICTKI 2016

logoV dňoch 3. – 4. februára sa v českom meste Litoměřice konal 6. ročník medzinárodnej konferencie ICTKI 2016 - Nové poznatky v technologiích a technologické informace `16. Konferenciu organizovala Fakulta výrobních technologií a managementu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. Výsledky výskumu v oblasti strojárskych technológií na konferencii ICTKI 2016 prezentovala aj naša katedra. Účelom účasti na konferencii bola nielen prezentácia výsledkov, ale i nadviazanie nových kontaktov so zahraničnými univerzitami a výrobnými podnikmi.

 

Čítaj ďalej

Témy záverečných prác pre bakalárske štúdium 2016/2017

Katedra technologického inžinierstva vypísala témy záverečných prác pre bakalárske štúdium v školskom roku 2016/2017.

Témy s krátkou anotáciou sú k nahliadnutiu v nasledovnom odkaze:

Témy záverečných prác bakalárskeho štúdia 2016/2017

Kontaktná osoba:
Meno a priezvisko: prof. Ing. Dana Bolibruchová, PhD. vedúca katedry
Číslo miestnosti: BA301
E-mail: danka.bolibruchova@fstroj.uniza.sk
Telefón: 041/5132772
www.kti.uniza.sk

Čítaj ďalej

Workshop “Filtrácia tekutých kovov 2016″

V malebnom prostredí Kysúc v obci Oščadnica sa v dňoch 27. až 28. januára 2016 konal medzinárodný workshop Filtrácia tekutých kovov. Akciu pod záštitou pani prof. Dany Bolibruchovej organizovala Katedra technologického inžinierstva, Strojnícka fakulta Žilinskej Univerzity v Žiline. Cieľom workshopu bola prezentácia nových poznatkov z oblasti využitia filtrov pri výrobe odliatkov a vytvorenie odbornej platformy spoločného fóra pre výrobcov, spotrebiteľov a výskumných pracovníkov zaoberajúcich sa problémami filtrácie tekutého kovu. Hlavnou myšlienkou akcie bolo podporiť odbornú diskusiu zameranú špecificky iba na problematiku filtrácie v úzkom kruhu odborníkov.

Workshop zahájil odborný garant prof...

Čítaj ďalej

Ukončenie roka 2015 na KTI

Ukončenie roka na KTI sa uskutočnilo 14.12.2015 v príjemnom horskom prostredí penziónu Marlen v Oščadnici. Posedenia pri kapustnici sa okrem zamestnancov KTI a doktorandov zúčastnili aj bývalí kolegovia z našej katedry. Stretnutie sa nieslo v pokojnej predvianočnej atmosfére. Všetkým prajeme krásne Vianoce a úspešné vykročenie do nového roka 2016!

Čítaj ďalej

Katedrovica 2015 !

Ako je každý rok zvykom, aj tento rok sa 3.12.2015 uskutočnilo spoločné posedenie zamestnancov KTI, doktorandov a študentov  1. a 2. ročníka inžinierskeho štúdia na Katedrovici 2015. Spoločenská udalosť sa začala bowlingovým turnajom, kde sa najviac darilo kolektívu zamestnancov. Po športovom zápolení sme sa presunuli do zlievarne KTI, kde sa pokračovalo spoločenským programom. V rámci spoločenského programu sa udeľovali pamätné odznaky KTI. Po udelení odznakov nasledovala dražba putovného zlievača, ktorého úspešne vydražili prváci.

Čítaj ďalej