Vitajte na stránke Katedry technologického inžinierstva !

Vážené kolegyne, kolegovia, milé študentky, študenti, absolventi ale aj noví uchádzači o štúdium i  návštevníci. Som rada, že Vás môžem privítať na stránkach Katedry technologického inžinierstva. Na tomto mieste Vám budeme ponúkať stále nové informácie o činnosti katedry, jej hlavnom zameraní, spolupráci s praxou, riešenej odbornej problematike a výskumnej činnosti.  Proste o nás…Dôležité informácie tu nájdu aj študenti bakalárskeho, inžinierskeho a doktorandského štúdia, kde sa môžu zoznámiť so študijným zameraním garantovaným našou katedrou, ale aj aktuálnymi informáciami potrebnými k štúdiu.

Privítame od vás každý námet na zlepšenie informovanosti o našej práci.

                                                   ...

Čítaj ďalej

Podujatie “Dvere EDISU otvorené”

V stredu 20. marca 2019 sa konalo podujatie Dvere EDISU otvorené. Na tomto zaujímavom predstavení chodu nášho univerzitného vydavateľstva sa zúčastnilo niekoľko desiatok záujemcov z univerzity. Naši študenti prvého ročníka inžinierskeho štúdia sa tiež prišli pozrieť do „kuchyne“ vydavateľstva. O zábavu nebola núdza a takisto si na svoje prišli aj profesionálni záujemcovia. Na priložených fotografiách vidíme sústredené tváre študentov  aj úsmevy na spoločnej fotografii. Svedčí to o nielen dobrej nálade, ale i o záujme získať nové poznatky.

Čítaj ďalej

21. ročník Majstrovstiev ŽU v zjazdovom lyžovaní a snoubordingu

Majstrovstvá Žilinskej univerzity v Žiline v zjazdovom lyžovaní a snoubordingu sa tento rok konali 14.3.2019. Majstrovstvá boli konané pod záštitou rektora ŽU v Žiline. Akciu organizoval, ako zvyčajne, Ústav telesnej výchovy ŽU. Súťažiaci sa postavili na trať vo Vrátnej doline – Paseky s dĺžkou 460 m s prevýšením 130 m. Našu katedru tento rok zastupoval prof. Augustín Sládek, ktorý v kategórií nad 60 rokov vyhral 1. miesto, a študent bakalárskeho štúdia Vladimír Bechný, ktorý obsadil v kategórií študenti 10. priečku.

Súťažiacim gratulujeme k umiestneniu a ďakujeme za reprezentáciu .

 

 

Čítaj ďalej

Konferencia Zváranie 2018

Tatranská Lomnica hostila už 46. edíciu Medzinárodnej konferencie Zváranie 2018, organizovanej Slovenskou zváračskou spoločnosťou (SZS), ktorej odborným garantom je aj Strojnícka fakulta, UNIZA a v medzinárodnom prípravnom výbore je doc. Ing. Miloš Mičian, PhD. V dňoch 21. až 23. novembra sa v hoteli Uran stretlo viac ako 150 odborníkov na zváranie a delenie kovov, a to nielen zo strojárskej brandže, ale aj z tepelného hospodárstva, potrubnej dopravy, energetiky či akademickej obce. Autori sa v dvoch základných okruhoch sústreďovali na viac ako tri desiatky odborných tém , a to zváranie a delenie konštrukcií a problematika zvárania, resp. povrchových úprav pozinkovaných materiálov. Typickým javom na týchto podujatiach sú priateľské posedenia a diskusie o poznatkoch z praxe...

Čítaj ďalej

Deň otvorených dverí na Strojníckej fakulte!

dod_1_2019

Čítaj ďalej

Pokojné Vianoce a úspešný vstup do nového roka 2019!

vesele_vianoce_blog

Pokojné Vianoce a úspešný vstup do nového roka 2019 praje kolektív KTI.

Čítaj ďalej

Ukončenie roka 2018 na Katedre technologického inžinierstva

Na konci roka 2018 sa súčasní a bývalí pracovníci katedry stretli na posedení v príjemnom prostredí reštaurácie Chef. V priateľskej sviatočnej atmosfére sme zhodnotili uplynulý rok 2018 a zaželali si všetko dobré do nasledujúceho roku.

Čítaj ďalej

Nová vysokoškolská učebnica od autorov z našej katedry “Casting technologies with increased accuracy”

obal

Vysokoškolská učebnica „Casting technologies with increased accuracy“ je určená predovšetkým študentom, doktorandom, odborným pracovníkom a pedagógom, ktorí sa zaujímajú o progresívne zlievarenské technológie. Učebnica je však vhodná aj pre zlievarenských technológov a konštruktérov v zlievarňach. Text učebnice je v anglickom jazyku.

Metódy výroby odliatkov so zvýšenou presnosťou predstavujú špecifickú oblasť zlievarenských technológií, ktoré umožňujú zhotoviť rozmerovo a tvarovo presnejšie odliatky, ako za pomoci bežných zlievarenských metód. Za synonymum výroby odliatkov so zvýšenou presnosťou sa považuje metóda odlievania technológiou vytaviteľného modelu a z toho dôvodu je tejto technológií venovaná v učebnici najväčšia pozornosť...

Čítaj ďalej

Prezentácia knihy Zlatá brána od autora Jána Moravca

Dňa 15.11.2018 sa v krajskej knižnici v Žiline uskutočnila prezentácia knihy Zlatá brána od autora J. Moravca, člena katedry TI na SjF ŽU v Žiline. Kniha je zostavená z 21 poviedok viažucich sa k oblasti Horného Považia. Autor zoznámil prítomných so skladbou knihy a rámcovo zaradil všetky poviedky do historického kontextu. Na prezentácii sa zúčastnilo 40 záujemcov. Za vedenie univerzity bol prítomný pán prorektor pre vzdelávanie doc. Konečný.

Čítaj ďalej

54. Slévárenské dni v Brně

V dňoch 13. až 14.11.2018 sme sa aktívne zúčastnili (Doc. Pastirčák, Ing. Brůna, Ing. Matejka) na 54. Slévárenských dňoch v Brně, v hoteli Avanti.  Na uvedenej akcii sa zúčastnilo viac ako 250 účastníkov z praxe, výskumu a akademickej obce.  Boli odprednášané prednášky autorov:

PASTIRČÁK, R., BRŮNA, M., BOLIBRUCHOVÁ, D.: Využitie technológie squeeze casting pri odlievaní do sadrových foriem

MATEJKA, M., BOLIBRUCHOVÁ, D.: Zmena úžitkových vlastností zliatiny typu Al-Si-Cu s vyšším obsahom železa vplyvom pretavovania

BRŮNA, M., REMIŠOVÁ, A.: Vplyv dizajnu lisovaných filtrov na plnenie formy​

Čítaj ďalej

Konferencia “Mikroskopie a nedestruktívní zkoušení materiálů 2018″

V dňoch 24. až 26.10.2018 sme sa aktívne zúčastnili na medzinárodnej konferencii Mikroskopie a nedestruktívní zkoušení materiálů s prednáškami Bolibruchová,D. a kol.: Al-Si Type Alloys Alloyed with Mo and Zr a Matejka, M. a kol.: Analysis of the Changes in the AlSi9Cu3 Alloy Microstructure Caused by Multiple Remelting.

Čítaj ďalej