Vitajte na stránke Katedry technologického inžinierstva !

Vážené kolegyne, kolegovia, milé študentky, študenti, absolventi ale aj noví uchádzači o štúdium i  návštevníci. Som rada, že Vás môžem privítať na stránkach Katedry technologického inžinierstva. Na tomto mieste Vám budeme ponúkať stále nové informácie o činnosti katedry, jej hlavnom zameraní, spolupráci s praxou, riešenej odbornej problematike a výskumnej činnosti.  Proste o nás…Dôležité informácie tu nájdu aj študenti bakalárskeho, inžinierskeho a doktorandského štúdia, kde sa môžu zoznámiť so študijným zameraním garantovaným našou katedrou, ale aj aktuálnymi informáciami potrebnými k štúdiu.

Privítame od vás každý námet na zlepšenie informovanosti o našej práci.

                                                   ...

Čítaj ďalej

Stáž študenta z Turecka na KTI

Počas leta k nám zavítal študent z Turecka, ktorý mal záujem o stáž na našej katedre. Volá sa Veysi Yelken, pochádza z mesta ISKENDERUN a počas prvých dvoch týždňov sa zaúča na oddelení odlievania.  Fotodokumentácia sa bude postupne dopĺňať o jeho nové zážitky.

Čítaj ďalej

Nekonvenčné technológie po šestnásty krát

V dňoch 22. – 23. júna 2017 sa uskutočnilo odborné podujatie –medzinárodná vedecká konferencia Nekonvenčné technológie 2017. Konferencia  sa datuje od roku 2001.  Podujatie  sa etablovalo v povedomí širšej odbornej verejnosti a v tomto roku sa  opäť uskutočnilo v krásnom prostredí Roháčov a krásnych priestoroch rekreačného strediska UNIZA v Zuberci. Bolo to veľmi vhodné miesto pre našu konferenciu a sme potešení možnosťou mať odborné vedecké podujatie v tomto peknom a útulnom prostredí.

V rámci  konferenciou Nekonvenčné technológie majú už tradične svoj priestor aj mladí adepti doktorandského štúdia, ktorí  prezentujú svoje dosiahnuté vedecké výsledky...

Čítaj ďalej

Ocenenie knihy doc. Moravca v čitateľskej súťaži Kniha Horného Považia 2016 !

Scan1

Kniha “Letcov rok na vojne” od autora doc. Ing. Jána Moravca, PhD. získala tretie miesto v čitateľskej súťaži Kniha Horného Považia 2016 v kategórií beletria.

Doc. Moravcovi srdečne blahoželáme !

Čítaj ďalej

XVII Konferencja Naukowa – Optymalizacja Systemów Produkcyjnych w Odlewniach” v poľskom meste Lodž

V dňoch 19.-21.6.2017 sa naši kolegovia v zložení pani prof. Bolibruchovej, doc. Richarda Pastirčáka, doc. Petra Fabiana spolu s doktorandami Ing. Radkou Podprockou a Ing. Martinom Vicenom zúčastnili “XVII Konferencja Naukowa - Optymalizacja Systemów Produkcyjnych w Odlewniach” v poľskom meste Lodž. Okrem aktívneho odprezentovania svojich výsledkov bola konferencia skvelou príležitosťou porozprávať sa aj s kolegami zo zahraničia z partnerských univerzít.

Na konferencii boli odprednášané nasledujúce príspevky:

M. Bruna, D. Bolibruchová Antimony influence on shape of eutecticsilicium in Al-Si basedalloys

R. Podprocká, D. Bolibruchová Iron intermetallic phases in the alloy based on Al-Si-Mg by applying manganese

R. Pastirčák, J. Ščury, J...

Čítaj ďalej

Návšteva študentov 8-ročného gymnázia na KTI !

Dňa 13.6.2017 našu katedru navštívili v rámci predmetu chémie študenti kvarty z 8-ročného gymnázia Varšavská cesta Žilina. V rámci ukážok navštívili zvarovňu, zlievareň, analyzovali kovy na mikroskope, zisťovali charakteristiky kovov. Veríme, že niektorí z nich budú časom našimi študentmi.

Čítaj ďalej

Štátne záverečné skúšky inžinierskeho štúdia 2016/2017

Štátne záverečné skúšky inžinierskeho štúdia sa na Katedre technologického inžinierstva konali 8.6.2017. Diplomové práce v tomto roku obhájilo 13 študentov v dvoch komisiách na témy:

Bc. Peter Priečko – Analýza liatinových súčiastok s využitím laserového rezania

Bc. Rastislav Švaňa –  Experimentálne meranie útlmu ultrazvukových vĺn pri skúšaní oceľových konštrukcií

Bc. Miroslav Belušík – Kryštalizácia eutektickej zliatiny AlSi12 pod tlakom

Bc. Daniel Harmaniak – Meranie netesnosti plynovodov metódou integrálnej skúšky pretlakom dusíka

Bc. Michal Šulavík – Možnosti zníženia sublimácie zinku pri laserovom rezaní pozinkovaných plechov

Bc. Michal Lokaj – Ohrev hliníkových zliatin do polotuhého stavu

Bc...

Čítaj ďalej

Štátne záverečné skúšky bakalárskeho štúdia 2016/2017

Štátne záverečné skúšky bakalárskeho štúdia sa na našej katedre tento rok konali 1.6.2017. V bakalárskom štúdiu končilo 13 absolventov s témami:

Babinec Martin – Formy pre liatie kovov pod tlakom

Bača Miloš - Tvárnenie hydraulickým rázom

Bagín Lukáš - Využitie laserových technológií v strojárskom priemysle

Bartoš Michal - Návrh zariadenia pre rotačné tvárnenie kovových materiálov

Demčáková Lýdia - Úloha Mn v zliatinách Al-Si

Dzurenda Miroslav - Možnosti identifikácie povrchových chýb materiálov a konštrukcií v strojárskej praxi

Gavlas Martin - Prehľad moderných metód rezania technických materiálov

Honek Lukáš - Trecie premiešavacie zváranie kovových materiálov

Jurák Peter - Špeciálne metódy výroby odliatkov

Krajmer...

Čítaj ďalej

Sferoid 2017

Dňa 1. – 2.6.2017 sa konala medzinárodná konferencia študentov a doktorandov „Sferoid 2017“ v Poľskom meste Ustroń. Konferencie sa zúčastnili naši kolegovia doc. Ing. Richard Pastirčák, PhD., Ing. Radka Podprocká, Ing. Michal Boháčik, Ing. Martin Vicen a Ing. Ján Ščury, ktorí aktívne odprezentovali svoje vedecké príspevky na témy:

Ultrasonic control of castings homogenity – M. Boháčik, M. Mičian, R. Koňár, L. Krejči
Adding the manganese to reduce the harmful effect of iron-based intermetallic phases – R. Podprocká, D. Bolibruchová
The effect of the pressure during crystallization on change of the structure and mechanical properties of the AlSi7Mg0.3 alloy – J. Ščury, R. Pastirčák
Effect of Fe-rich intermatellic phases and porosity on fatigue...

Čítaj ďalej

ERIN 2017

V dňoch 17.-18.5. sa konala v Ústí nad Labem 11. medzinárodná konferencia pre mladých výskumných pracovníkov a doktorandov – ERIN 2017. Za našu katedru sa konferencie zúčastnila trojica: doc. Ing. Miloš Mičian, PhD; Ing. Rastislav  Nigrovič a Ing. Michal Boháčik, so svojimi  príspevkami, ktorí aktívne prezentovali prácu katedry.

 

Čítaj ďalej

17. ročník medzinárodnej konferencie “Zapewnienie Jakości w Odlewnictwie i Spawalnictwie”

17. ročník medzinárodnej konferencie “Zapewnienie Jakości w Odlewnictwie i Spawalnictwie” sa konal 9.-12. mája 2017 v príjemnom prostredí hotela Permon v Podbanskom. Na konferencii sa aktívne zúčastnila aj naša katedra v zložení prof. Danka Bolibruchová, doc. Richard Pastirčák, doc. Miloš Mičian, Ing. Radoslav Koňár , Ing. Rastislav Nigrovič a Ing. Radka Podprocká. V programe konferencie boli odprezentované naše vedecké príspevky na témy:

  • Reoxidation processes prediction in gating system by numerical simulation for aluminium alloys – M. Brůna, D. Bolibruchová, R. Pastirčák
  • The influence of different assist gases on ductile cast iron cutting by CO2 laser – J. Meško, R. Nigrovič, A. Zrak
  • Ultrasonic testing possibilities of non-ferrous centrifugal casting – ...
Čítaj ďalej