Vitajte na stránke Katedry technologického inžinierstva !

Vážené kolegyne, kolegovia, milé študentky, študenti, absolventi ale aj noví uchádzači o štúdium i  návštevníci. Som rada, že Vás môžem privítať na stránkach Katedry technologického inžinierstva. Na tomto mieste Vám budeme ponúkať stále nové informácie o činnosti katedry, jej hlavnom zameraní, spolupráci s praxou, riešenej odbornej problematike a výskumnej činnosti.  Proste o nás…Dôležité informácie tu nájdu aj študenti bakalárskeho, inžinierskeho a doktorandského štúdia, kde sa môžu zoznámiť so študijným zameraním garantovaným našou katedrou, ale aj aktuálnymi informáciami potrebnými k štúdiu.

Privítame od vás každý námet na zlepšenie informovanosti o našej práci.

                                                   ...

Čítaj ďalej

Exkurzie študentov v rámci predmetu Opravárenské technológie a renovácie strojných súčastí

Študenti druhého ročníka inžinierskeho štúdia sa v rámci predmetu Opravárenské technológie a renovácie strojných súčastí zúčastnili na viacerých exkurziách vo výrobných automobilových spoločnostiach. Dňa 15.3. 2017 absolvovali exkurziu v spoločnosti  SEJONG Slovakia s.r.o. v Lietavskej Lúčke a dňa 23.3.2017 v spoločnosti KIA Slovakia, s.r.o. v Tepličke nad Váhom.

Čítaj ďalej

7. Holečkova konferencia !

V dňoch 21.-22. marca 2017  sa za účasti 86 metalurgických a technologických odborníkov v oblasti neželezných kovov konala 7. Holečkova konferencia v hoteli Orea Devět skal, Milovy , Česká republika.

Za našu katedru sa na konferencii zúčastnila ako odborný garant konferencie prof. Bolibruchová.

Taktiež odprednášala prednášku na tému: Vplyv mangánu v zliatine AlSi7Mg0,3 so zvýšeným obsahom železa.

Čítaj ďalej

Majstrovstvá Žilinskej univerzity v alpskom lyžovaní a snoubordingu!

16.3.2017 privítala Vrátna dolina účastníkov 19.ročníka Majstrovstiev Žilinskej univerzity v alpskom lyžovaní a snoubordingu. Počas príjemného slnečného jarného počasia zaplnilo lyžiarsky svah mnoho lyžiarov Žilinskej univerzity. Medzi zúčastnenými bol aj náš kolega Augustín Sládek a ex-kolega pracovného kolektívu Ján Pleva. Obaja naši zástupcovia si svojimi výbornými výkonmi vybojovali zlaté medaile vo svojich vekových kategóriách. Okrem uvedenej dvojice sa podujatia zúčastnilo aj viacero našich študentov, ktorí sa vo veľkej konkurencii na stupne víťazov nedostali . Srdečne im týmto gratulujeme.

Čítaj ďalej

Katedrový výstup na Chatu pod Suchým!

V dňoch 11. a 12. februára 2017 sa pár jedincov z katedry a jeden rodinný príslušník vydali na výstup na chatu pod Suchým (Malá Fatra).Prekonali sme v snehu prevýšenie 800 m a potom sme sa tešili z výbornej atmosféry na chate.

Verím, že podobné akcie ešte zopakujeme.

Za účastníkov

D.Bolibruchová

Čítaj ďalej

Deň otvorených dverí na Strojníckej fakulta ŽU v Žiline!

DOD2017-1

Čítaj ďalej

Vianočné posedenie KTI

Na záver kalendárneho roka dňa 15. 12. 2016 sa v príjemnom prostrední reštaurácie “U koníčka” konalo vianočné posedenie zamestnancov KTI. Pozvanie prijali aj bývalí zamestnanci katedry. V pokojnej predvianočnej atmosfére prebiehali diskusie najmä o mimopracovných témach.

vesele_vianoce_blog

Kolektív KTI  praje všetkým príjemné a pokojné  Vianoce a úspešný vstup do nového roka 2017.

Čítaj ďalej

Katedrovica 2016!

8. 12. 2016 sa na našej katedre konalo tradičné neformálne stretnutie zamestnancov KTI, doktorandov a študentov  1. a 2. ročníka inžinierskeho štúdia na Katedrovici 2016. Katedrovica sa začala športovými súbojmi v bowlingu. Po vzájomných športových súbojoch sa stretnutie presunulo do priestorov zlievarne KTI, kde spoločenskú časť posedenia otvoril prof. Meško. V rámci otvorenia boli študentom 2. ročníka inžinierskeho štúdia odovzdané katedrové odznaky. Študenti 2. ročníka si pripravili v rámci programu viacero náročných súťaží, ktorých zvládnutie si vyžadovalo nielen teoretické vedomosti, ale  aj praktické zručnosti. Vrcholom posedenia bola tradičná dražba putovného zlievača, ktorého úspešne vydražili prváci...

Čítaj ďalej

Medzinárodné školenie metalurgov, technológov, procesných inžinierov a pracovníkov zlievarní neželezných kovov organizované KTI

V dňoch 23. a 24. novembra 2016 sme usporiadali medzinárodné školenie metalurgov, technológov, procesných inžinierov a pracovníkov zlievarní neželezných kovov. Školenie sa uskutočnilo v hoteli Gold v Terchovej. Zúčastnilo sa ho 45 frekventantov z 15 zlievarenských firiem z Českej a Slovenskej republiky.

Cieľom školenia bolo poskytnúť účastníkom  najnovšie informácie z oblasti metalurgického spracovania neželezných kovov, prúdenia a filtrácie tavenín či možnostiach diagnostikovania a odstraňovania najčastejších chýb odliatkov. Formou prednášok a odbornej rozpravy boli  analyzované faktory, ktoré v jednotlivých etapách vplývajú na kvalitu odliatkov. Účastníci vyjadrili veľkú spokojnosť so získanými informáciami prezentovanými na medzinárodnom školení...

Čítaj ďalej

53. SLÉVÁRENSKÉ DNY

V dňoch 8. a 9.11.2016 sa uskutočnili tradične v Brne v hoteli Avanti 53. Slévárenské dny. Našu katedru zastupovali doc. Pastirčák, Ing. Brůna a prof. Bolibruchová.

Doc. Pastirčák odprednášal prednášku na tému:   Squeeze casting Al zliatin a Ing. Brůna: Trhliny v hliníkových zliatinách, prof. Bolibruchová sa zúčastnila medzinárodnej panelovej diskusie „Kam kráčaš zlievarenstvo“.

 

Čítaj ďalej

Konferencia Zváranie 2016

44. medzinárodná konferencia Zváranie 2016 organizovaná Slovenskou zváračskou spoločnosťou spolu s partnermi pod záštitou primátora mesta Vysoké Tatry sa tento rok konala v dňoch 9.-11. novembra 2016 v hoteli Sorea Urán v Tatranskej Lomnici. Po otvorení konferncie organizátormi patril prvý deň odborného programu Katedre technologického inžinierstva. Prvý blok programu bol venovaný krstu knihy “Schvaľovanie postupov zvárania kovových materiálov a plastov“ spojený s autogramiádou, ktorej autormi sú doc. Viliam Leždík, doc. Miloš Mičian a bývalý doktorand Ing. Marek Patek. Po uvedení knihy do praktického života bol o publikáciu zo strany odbornej verejnosti mimoriadny záujem. Autorom publikácie gratulujeme...

Čítaj ďalej