Vitajte na stránke Katedry technologického inžinierstva !

Vážené kolegyne, kolegovia, milé študentky, študenti, absolventi ale aj noví uchádzači o štúdium i  návštevníci. Som rada, že Vás môžem privítať na stránkach Katedry technologického inžinierstva. Na tomto mieste Vám budeme ponúkať stále nové informácie o činnosti katedry, jej hlavnom zameraní, spolupráci s praxou, riešenej odbornej problematike a výskumnej činnosti.  Proste o nás…Dôležité informácie tu nájdu aj študenti bakalárskeho, inžinierskeho a doktorandského štúdia, kde sa môžu zoznámiť so študijným zameraním garantovaným našou katedrou, ale aj aktuálnymi informáciami potrebnými k štúdiu.

Privítame od vás každý námet na zlepšenie informovanosti o našej práci.

                                                   ...

Čítaj ďalej

Ocenenie pracovníkov našej katedry pri príležitosti otvorenia akademického roka

Pri príležitosti otvorenia akademického roku 2016/2017 boli rektorkou Dr.h.c. prof. Ing. Tatianou Čorejovou, PhD. ocenení dvaja pracovníci Katedry technologického inžinierstva. Cena za význačnú publikačnú činnosť bola udelené vedúcej katedry prof. Ing. Dane Bolibruchovej, PhD. a doktorandke Ing. Márií Žihalovej, PhD. Ceny  od rektorky prevzal v ich zastúpení doc. Ing. Miloš Mičian, PhD. Oceneným srdečne gratulujeme a želáme veľa pracovných úspechov! Bližšie informácie z otvorenia akademického roka si môžete prečítať v Spravodajcovi ŽU v Žiline v čísle 4/2016.

Čítaj ďalej

Medzinárodné „ŠKOLENIE METALURGOV, TECHNOLÓGOV, PROCESNÝCH INŽINIEROV A PRACOVNÍKOV ZLIEVARNÍ NEŽELEZNÝCH KOVOV“

Katedra technologického inžinierstva Strojníckej fakulty Žilinskej univerzity v Žiline srdečne pozýva odbornú verejnosť na medzinárodné

ŠKOLENIE METALURGOV, TECHNOLÓGOV, PROCESNÝCH INŽINIEROV A PRACOVNÍKOV ZLIEVARNÍ NEŽELEZNÝCH KOVOV

web

Cieľom školenia je poskytnúť účastníkom informácie z oblasti metalurgického spracovania neželezných kovov, prúdenia a filtrácie tavenín či možnostiach diagnostikovania a odstraňovania najčastejších chýb odliatkov. Formou prednášok a odbornej rozpravy analyzovať faktory, ktoré v jednotlivých etapách vplývajú na kvalitu odliatkov.

Odborný garant: prof. Ing. Dana Bolibruchová, PhD.

Termín konania: 23. – 24.11.2016

Miesto konania: Hotel Gold, Terchová, Vrátna dolina, http://www.hotel-terchova.sk/

Čítaj ďalej

ŠPORTOVÝ DEŇ REKTORKY 2016 !

Športový deň rektorky ŽU v Žiline prof. Dr.h.c. prof. Ing. Tatiany Čorejovej, PhD. sa tento rok uskutočnili 13.9.2016. Na športovom dni mala zastúpenie aj naša Katedra technologického inžinierstva. Aktívne sme sa zúčastnili súťaží v športovej streľbe, stolnom tenise a preťahovaní lanom. Po ťažkom zápolení sme sa dočkali striebornej medaily v stolnom tenise, ktorú získal náš interný doktorand Ing. Martin Vicen. Martinovi gratulujeme a všetkým aktívnym katedrovým športovcom ďakujeme za reprezentáciu.

Čítaj ďalej

Obhajoby doktorandských dizertačných prác na KTI

Tohtoročné záverečné obhajoby doktorandských dizertačných prác v študijnom obore  Strojárske technológie a materiály sa konali na Katedre technologického inžinierstva dňa 25.8.2016. V dennej forme štúdia úspešne obhájili svoje práce traja doktorandi, v externej forme jeden doktorand. Úspešným absolventom želáme veľa pracovných, ale i osobných úspechov.

Témy dizertačných prác končiacich doktorandov:

Ing. Mária Žihalová, PhD. - Možnosti eliminácie vyššieho množstva železa v zliatine typu EN AC 43000

Ing. Marek Patek, PhD. - Návrh spôsobu opráv porúch na odbočkách plynovodov spojených s únikom plynu

Ing. Peter Jankejech, PhD. - Parameter optimization for heat treatment of induction bents made from API X70M

Ing. Dalibor Kadáš, PhD...

Čítaj ďalej

Európske športové hry doktorandov vo Francúzsku.

V dňoch 22. – 24 júna sa naša kolegyňa Radka Podprocká  zúčastnila európskych športových hier doktorandov vo francúzskom meste Clernont-Ferrand. Našu univerzitu reprezentovala spolu  s ďalšími kolegami v piatich športových disciplínach – greenball, futsal, bedminton, beh, cyklistika a kanoe. Hier sa zúčastnilo 16 univerzít a v konečnom hodnotení skončili na krásnom 4. mieste.

Srdečne blahoželáme!

Čítaj ďalej

Úspech nášho absolventa bakalárskeho štúdia Bc. Martina Bednára v súťaži SOVA Digital!

Spoločnosť SOVA Digital každoročne vyhlasuje súťaž o najlepšiu bakalársku a diplomovú prácu technických univerzít. Tento akademický rok sa do súťaže zapojil aj študent končiaci na Katedre technologického inžinierstva – Bc. Martin Bednár, ktorý v rebríčku Banskobystrického, Trenčianskeho a Žilinského kraja obsadil druhé miesto so svojou prácou na tému – Vplyv technologických parametrov laserového rezania na integritu povrchu rezných hrán vybraných technických materiálov. Týmto mu srdečne gratulujeme.

http://www.sova.sk/sk/detail-novinky-sk/vyhodnotenie-sutaze-o-najlepsiu-bakalarsku-a-diplo-1

Čítaj ďalej

Nekonvenčné technológie po pätnásty krát

V dňoch 23. – 24. júna 2016 sa uskutočnilo odborné podujatie – medzinárodná vedecká konferencia Nekonvenčné technológie 2016. Konferencia  sa zrodila spontánne v roku 2001.  Podujatie  sa etablovalo v povedomí širšej odbornej verejnosti a v tomto roku sa  uskutočnilo v krásnom prostredí Roháčov a krásnych priestoroch rekreačného strediska UNIZA v Zuberci. Bolo to veľmi vhodné miesto pre našu konferenciu a sme potešení možnosťou mať odborné vedecké podujatie v tomto peknom a útulnom prostredí.

V rámci  konferenciou Nekonvenčné technológie majú už tradične svoj priestor aj mladí adepti doktorandského štúdia, ktorí  prezentujú svoje dosiahnuté vedecké výsledky...

Čítaj ďalej

Štátne záverečné skúšky inžinierskeho štúdia 2015/2016

Štátne záverečné skúšky inžinierskeho štúdia 2015/2016 sa konali na  Katedre technologického inžinierstva dňa 2.6 2016. Štátnu skúšku zložilo 22 absolventov v troch komisiách. Končiaci absolventi obhajovali svoje práce na témy:

 1. Baláž Andrej - Riešenie problematiky tvarovej a rozmerovej presnosti tepelne spracovaných súčiastok
 2. Bieleš Lukáš - Tvárnenie plechu v magnetickom poli
 3. Boháčik Michal - Porovnanie spoľahlivosti identifikácie vnútorných chýb tupých zvarových spojov ultrazvukovou a röntgenovou kontrolou
 4. Buček Andrej - Tuhnutie odliatkov odlievaných pod tlakom
 5. Filinová Jana - Optimalizácia výrobného postupu smerovky
 6. Gašper Jozef - Využitie technológie squeeze casting pri odlievaní do sadrových foriem
 7. Chovancová Anna - Konštru...
Čítaj ďalej

Štátne záverečné skúšky bakalárskeho štúdia 2015/2016

Dňa 30.5.2016 sa na našej katedre konali štátne záverečné skúšky bakalárskeho štúdia. 12 absolventov úspešne ukončilo štúdium prvého stupňa vysokoškolského štúdia s témami:

 1. Baláž Vladimír - Nedeštruktívna štruktúroskopia s využitím ultrazvuku
 2. Bednár Martin - Vplyv technologických parametrov laserového rezania na integritu povrchu rezných hrán vybraných technických materiálov
 3. Bordiga Marek - Analýza tvárniaceho nástroja za účelom zvýšenia trvanlivosti strižníkov
 4. Gajdoš Erik - Spracovanie nekovových materiálov technológiou hlbokého ťahania
 5. Hajdučík Adrián - Metódy kvalitatívneho a kvantitatívneho hodnotenia trhlín
 6. Harmata Ladislav - Teoretické základy vzniku trhlín pri odliatkoch z hliníkových zliatin
 7. Honek Lukáš - ...
Čítaj ďalej

72. svetový zlievarenský kongres v Japonsku s účasťou KTI

V dňoch od 21. do 27.mája sme sa ako jediní účastníci zo Slovenska zúčastnili na 72. svetovom zlievarenskom kongrese v Nagoji v Japonsku.

Program kongresu bol veľmi náročný o to viac potešilo celú našu malú slovenskú delegáciu, že kolega Ing. Marek Brůna, PhD. získal 1. miesto v kategórii Young Reserchers Award of WFC  2016 so svojou v prednáškou” Progressive evaluation method for aluminum alloys filtration process”.

Srdečne Marekovi blahoželáme!

Čítaj ďalej