Vitajte na stránke Katedry technologického inžinierstva !

Vážené kolegyne, kolegovia, milé študentky, študenti, absolventi ale aj noví uchádzači o štúdium i  návštevníci. Som rada, že Vás môžem privítať na stránkach Katedry technologického inžinierstva. Na tomto mieste Vám budeme ponúkať stále nové informácie o činnosti katedry, jej hlavnom zameraní, spolupráci s praxou, riešenej odbornej problematike a výskumnej činnosti.  Proste o nás…Dôležité informácie tu nájdu aj študenti bakalárskeho, inžinierskeho a doktorandského štúdia, kde sa môžu zoznámiť so študijným zameraním garantovaným našou katedrou, ale aj aktuálnymi informáciami potrebnými k štúdiu.

Privítame od vás každý námet na zlepšenie informovanosti o našej práci.

                                                   ...

Čítaj ďalej

Technické fórum Svetovej zlievarenskej organizácie v Slovinsku

V dňoch 18. až 20. septembra 2019 sa v Slovinskom meste Portorož konalo technické fórum svetovej zlievarenskej organizácie WFO za účasti našej výpravy. V rámci nabitého programu sa prezentovali aj naši dvaja doktorandi Ing. Anna Remišová a Ing. Michal Kuriš. V plenárnej sekcii prednášal prof. Ing. Augustín Sládek, PhD. Okrem prednášok sme mali možnosť nadviazať pracovné, ale aj osobné kontakty s veľmi významnými osobnosťami zlievarenskej odbornej sféry, ako napr. prezidentka Slovinskej zlievarenskej spoločnosti Mag. Miriam Jan Blažič, generálnym tajomníkom svetovej zlievarenskej spoločnosti Ing. Andrew Turnerom a v neposlednom rade celosvetovo uznávaným odnorníkom z Birminghamu prof. Johnom Campbellom.

 

Čítaj ďalej

Zasadanie medzinárodného zváračského inštitútu IIW v Bratislave

V dňoch 7. až 12. Júla sa Slovensko a Bratislava po 25 rokoch stalo   hosťovskou krajinou najväčšieho svetového fóra v oblasti zvárania a to 72. zasadania správnej rady Medzinárodného zváračského inštitútu - IIW a medzinárodnej konferencie. Zastúpenie na ňom mala aj Žilinská univerzita, Strojnícka fakulta, ktorá v kolektíve autorov doc. Ing. Miloša Mičiana, PhD. prezentovala výsledky svojej výskumnej práce.  Doktorand Ing. Daniel Harmaniak v posterovej sekcii obhajoval príspevok ,,Changes of Microstructure and Mechanical properties of the HAZ of the S960MC Steel Sheet Weld Joint“.

 

Čítaj ďalej

Národné dni zvárania 2019

V dňoch 18. až 20. septembra 2019 sa v príjemnom prostredí Nízkych Tatier v Jasnej konala konferencia Národné dni zvárania 2019, ktorú organizovala spoločnosť Výskumný ústav zváračský. Aj tento rok malo toto stretnutie už v desiatom pokračovaní za úlohu vytvoriť platformu pre výmenu informácii firiem, ktoré pracujú v oblasti zvárania, nedeštruktívneho testovania a skúšania materiálov. Na konferencii prezentovali odborné prednášky experti z firiem, ktoré sú etablované na domácom i zahraničnom trhu. Na vysokej odbornej úrovni boli témy zamerané na inovatívne procesy a postupy pri zváraní, automatizácie a robotizácie zvárania a v neposlednom rade bezpečnosť a kvalitu zvárania. Akademickú obec okrem iných kolegov z Košíc a Bratislavy zastupoval aj doc. Ing. Miloš Mičian, PhD...

Čítaj ďalej

Semináre pre študentov tretieho štúdia bakalárskeho štúdia na KTI

Zlievanie

Zvaranie

Čítaj ďalej

Záverečné obhajoby doktorandských prác na KTI

Obhajoby dizertačných prác sa na KTI tento rok konali dňa 22.8.2019. Obhajoby prebiehali v zasadačke dekana Strojníckej fakulty ŽU v Žiline pod dohľadom skúšobnej komisie a prítomných hostí. Tento rok pristúpili k obhajobe dvaja doktorandi. Svoju záverečnú prácu úspešne obhájil Ing. Martin Vicen na tému “Hodnotenie tribologických vlastností tenkých vrstiev na tepelne spracovanej oceli 100Cr6” a Ing. Michal Boháčik na tému “Kontrola zvarových spojov a odliatkov inovatívnymi objemovými technikami NDT skúšania“.

Úspešným absolventom srdečne gratulujeme a želáme veľa úspechov!

 

Čítaj ďalej

Medzinárodný zlievarenský veľtrh Düsseldorf

V termíne od 25. do 29. júna sa uskutočnil medzinárodný zlievarenský veľtrh v meste Düsseldorf – Nemecko. Jedná sa o medzinárodne najvýznamnejšiu akciu v zlievarenskom odbore, ktorá sa koná raz za 4 roky. Predstavuje svetovo prvotriednu platformu na prezentáciu najnovších trendov, inovácií a technológií v zlievarenskom priemysle. Akcie sa zúčastnila vedúca katedry prof. Ing. Dana Bolibruchová, PhD., doc. Ing. Richard Pastirčák, PhD. a Ing. Marek Brůna, PhD.

Čítaj ďalej

Nekonvenčné technológie 2019

Už 18. ročník tradičnej katedrovej konferencie Nekonvenčné technológie 2019 sa tento rok konal v dňoch 20. – 21. 6. 2019. Konferencia sa konala v príjemnom prostredí penziónu Zemanov dvor v Lietavskej Svinnej. Prednášky na konferencii boli prezentované v dvoch odborných blokoch.  Podujatie naplnilo očakávania účastníkov a organizátorov, ktorí sa tešia na stretnutie pri príležitosti konania konferencie Nekonvenčné technológie  2020.

 

Čítaj ďalej

Stretnutie absolventov KTI po 25. rokoch!

Dňa  21.6.2019 sa na katedre zastavili bývalí absolventi katedry v rámci svojej 25-ročnice od ukončenia štúdia. Samozrejme v rámci programu nemohla chýbať návšteva zlievarne.

Za katedru všetkým prajeme veľa zdravia, šťastia a úspechov v práci.

Tešíme sa na stretnutie po 30. rokoch!

Čítaj ďalej

Inžinierske štátnice 2018/2019

Dňa 5. a 6. mája 2019 sa na Katedre technologického inžinierstva konali inžinierske štátne záverečné skúšky. Štátnu skúšku zložilo sedem denných a dvaja externí absolventi v dvoch komisiách. Absolventi obhajovali práce na témy:

Bc. Bagín Lukáš - Možnosti úpravy činných dielov plazmového horáka za účelom zvýšenia ich životnosti 

Bc. Demčáková Lýdia - Vplyv zanášania termoregulačných okruhov vo vysokotlakej forme na kvalitu odliatkov

Bc. Dzurenda Miroslav - Nové poznatky pri návrhu vtokovej sústavy pre hliníkové odliatky

Bc. Fodrek Vladimír - Analýza spoľahlivosti nedeštruktívnej magnetickej práškovej metódy pri identifikácií podpovrchových defektov

Bc...

Čítaj ďalej

Bakalárske štátnice 2018/2019

Dňa 4. a 5. mája 2019 sa na Katedre technologického inžinierstva konali bakalárske štátne záverečné skúšky. Štátnu skúšku zložilo 19 absolventov v troch komisiách. Absolventi obhajovali práce na témy:

Bechný Vladímír – Hliníkové zliatiny pre vysokoteplotné aplikácie
Čmelo Ondrej – Tepelné ovplyvnenie základného materiálu pri povlakovaní
Gostík Jozef – Kvalita odliatkov vyrábaných metódou presného liatia
Harnas Ján – Vybrané aspekty aplikácie kompozitných materiálov v technickej praxi
Iglár Jakub – Plazmové rezanie neželezných kovov
Jánošík Matúš – Spevnenie ocelí S235 a X5CrNi18-10 plastickou deformáciou za studena
Kucbel Dominik – Ultrazvukové skúšanie neželezných materiálov
Kučera Marek – Nekonvenčné spôsoby odlievania
Labja...

Čítaj ďalej