Vitajte na stránke Katedry technologického inžinierstva !

Vážené kolegyne, kolegovia, milé študentky, študenti, absolventi ale aj noví uchádzači o štúdium i  návštevníci. Som rada, že Vás môžem privítať na stránkach Katedry technologického inžinierstva. Na tomto mieste Vám budeme ponúkať stále nové informácie o činnosti katedry, jej hlavnom zameraní, spolupráci s praxou, riešenej odbornej problematike a výskumnej činnosti.  Proste o nás…Dôležité informácie tu nájdu aj študenti bakalárskeho, inžinierskeho a doktorandského štúdia, kde sa môžu zoznámiť so študijným zameraním garantovaným našou katedrou, ale aj aktuálnymi informáciami potrebnými k štúdiu.

Privítame od vás každý námet na zlepšenie informovanosti o našej práci.

                                                   ...

Čítaj ďalej

Medzinárodná konferencia ZVÁRANIE 2019

Medzinárodná trojdňová konferencia Zváranie, jej 47 ročník, sa uskutočnila v dňoch 6.- 8. novembra 2019 na tradičnom mieste v Tatranskej Lomnici. Podujatie organizuje Slovenská zváračská spoločnosť spolu s univerzitami UNIZA, TUKE, STUBA a partnermi zaoberajúcimi sa predajom a servisom zváračskej techniky. Okolo 150 účastníkov podujatia zo Slovenska, Česka, Poľska, Srbska a Talianska sa oboznamovalo s výsledkami výskumu a vývoja v oblasti zváracích zariadení, prídavných materiálov na zváranie a výrobných technológií. Z katedry technologického inžinierstva Strojníckej fakulty UNIZA sa so svojím príspevkom predstavili doc. Ing. Miloš Mičian, PhD. a Ing. Miloslav Málek.

zvaranie2019

Čítaj ďalej

Deň otvorených dverí na Strojníckej fakulte ŽU V Žiline

20.11.2019 sa konal na Strojníckej fakulte ŽU v Žiline deň otvorených dverí. Po zahájení v aule Datalan, boli jednotlivé katedry pripravené pred aulou zaujať budúcich študentov a zodpovedať ich otázky ohľadom štúdia na univerzite. Otvorené dvere mala ja naša katedra, kde budúci študenti mali možnosť vidieť ťažké laboratóriá katedry. Veľký úspech mala najmä zlievareň, kde boli predvedené ukážky odievania hliníkovej zliatiny do pieskovej formy.

Video z DOD tu.

001

Čítaj ďalej

Exkurzia v spoločnosti U.S. Steel Košice

Dňa 27.11.2019 sme sa zúčastnili  spoločne so študentmi 3. ročníka bakalárskeho štúdia a 2. ročníka inžinierskeho štúdia na exkurzii v U. S. Steel Košice, s.r.o. Prezreli sme si výrobu ocele v konvertoroch, výrobu oceľových brám kontinuálnym odlievaním, navštívili sme valcovne a zinkovňu.

 001

Čítaj ďalej

Exkurzia študentov v spoločnosti NEMAK Slovakia, s.r.o a Kremnickej mincovni š.p.

Dňa 19.1.2019 sme sa zúčastnili spolu s našimi študentmi 3. ročníka bakalárskeho štúdia a 1. ročníka inžinierskeho štúdia exkurzie vo firme NEMAK Slovakia, s.r.o kde sme  absolvovali prehliadku výrobného cyklu výroby chemicky viazaných jadier, kokilového  a vysokotlakového odlievania. Cestou domov sme navštívili najstaršiu fungujúcu mincovňa na svete v Kremnici, kde sme si prehliadli historické raziace zariadenia a súčasnú výrobu mincí.

001

Čítaj ďalej

56. slévárenské dni v Brne

Dňoch 12. a 13.11. sme sa aktívne zúčastnili na odbornej zlievarenskej akcii 56. slévárenských dňoch® so sprievodnou zlievarenskou výstavou.

Aktívne sme vystúpili v sekcii neželezných kovov a zliatin a ekologie s přednáškami: BRŮNA, M. a kol.: Trendy znižovania vplyvu reoxidačných procesov pri odlievaní Al zliatin a MATEJKA, M. a kol.: Štúdium náchylnosti na vznik trhlín pri rôznom pomere primárnej a sekundárnej zliatiny AlSi9Cu3.

Prednášky našich kolegov vyvolali v odborných kruhoch veľký záujem účastníkov z praxe.

prof. Ing. Dana Bolibruchová, PhD.

Čítaj ďalej

Priebežná obhajoba výsledkov projektov podporených Grantovým systémom UNIZA

V dňoch 5 a 6. novembra 2019 v rámci týždňa vedy a techniky sa uskutočnila vo foyer rektorátu prezentácia priebežných výsledkov grantového systému  ŽU v Žiline na podporu vedeckovýskumnej činnosti študentov a mladých pracovníkov pedagogických a vedeckovýskumných zamestnancov do 35 rokov.

Z našej katedry získali grantový projekt Ing. Michal Kuriš, a Ing. Radoslav Koňár, PhD. Doktorand Ing. Michal Kuriš pracuje na projekte Využitie fotopolyméru pri výrobe foriem pri technológii presného liatia na vytaviteľný model a mladý pedagogický pracovník Ing. Radoslav Koňár, PhD. rieši problematiku Výskum v oblasti porovnania spoľahlivosti ultrazvukových nedeštruktívnych techník pri identifikácií chýb vo zvarových spojoch.

Vo foyer rekt...

Čítaj ďalej

ALUMINIUM A NEŽELEZNÉ KOVY 2019

V dňoch 23.10 až 25.10.2019 sme sa zúčastnili na 11. medzinárodnej konferencii ALUMINIUM a NEŽELEZNÉ KOVY 2019 v českých Hrotoviciach. Naša katedra sa prezentovala s tromi vedeckými príspevkami. Za kolektív autorov odprednášal doc. Pastirčák prednášku : Influence of Initial States of Material in Semisolid Squeeze Casting (Vplyv východiskového stavu materiálu pri technológií polotuhého odlievania) a doktorandi prezentovali  výsledky časti svojich doktorandských prác. Ing. Matejka odprednášal Analýza vplyvu zmeny pomeru primárnej a sekundárnej zliatiny AlSi9Cu3 vo vsádzke na jej úžitkové vlastnosti a Ing. Kuriš Vplyv Zr na vybrané úžitkové vlastnosti a pórovitosť zliatiny AlSi9Cu1Mg pre potreby výroby presných odliatkov. Výstupy z pr...

Čítaj ďalej

Technické fórum Svetovej zlievarenskej organizácie v Slovinsku

V dňoch 18. až 20. septembra 2019 sa v Slovinskom meste Portorož konalo technické fórum svetovej zlievarenskej organizácie WFO za účasti našej výpravy. V rámci nabitého programu sa prezentovali aj naši dvaja doktorandi Ing. Anna Remišová a Ing. Michal Kuriš. V plenárnej sekcii prednášal prof. Ing. Augustín Sládek, PhD. Okrem prednášok sme mali možnosť nadviazať pracovné, ale aj osobné kontakty s veľmi významnými osobnosťami zlievarenskej odbornej sféry, ako napr. prezidentka Slovinskej zlievarenskej spoločnosti Mag. Miriam Jan Blažič, generálnym tajomníkom svetovej zlievarenskej spoločnosti Ing. Andrew Turnerom a v neposlednom rade celosvetovo uznávaným odnorníkom z Birminghamu prof. Johnom Campbellom.

 

Čítaj ďalej

Zasadanie medzinárodného zváračského inštitútu IIW v Bratislave

V dňoch 7. až 12. Júla sa Slovensko a Bratislava po 25 rokoch stalo   hosťovskou krajinou najväčšieho svetového fóra v oblasti zvárania a to 72. zasadania správnej rady Medzinárodného zváračského inštitútu - IIW a medzinárodnej konferencie. Zastúpenie na ňom mala aj Žilinská univerzita, Strojnícka fakulta, ktorá v kolektíve autorov doc. Ing. Miloša Mičiana, PhD. prezentovala výsledky svojej výskumnej práce.  Doktorand Ing. Daniel Harmaniak v posterovej sekcii obhajoval príspevok ,,Changes of Microstructure and Mechanical properties of the HAZ of the S960MC Steel Sheet Weld Joint“.

 

Čítaj ďalej

Národné dni zvárania 2019

V dňoch 18. až 20. septembra 2019 sa v príjemnom prostredí Nízkych Tatier v Jasnej konala konferencia Národné dni zvárania 2019, ktorú organizovala spoločnosť Výskumný ústav zváračský. Aj tento rok malo toto stretnutie už v desiatom pokračovaní za úlohu vytvoriť platformu pre výmenu informácii firiem, ktoré pracujú v oblasti zvárania, nedeštruktívneho testovania a skúšania materiálov. Na konferencii prezentovali odborné prednášky experti z firiem, ktoré sú etablované na domácom i zahraničnom trhu. Na vysokej odbornej úrovni boli témy zamerané na inovatívne procesy a postupy pri zváraní, automatizácie a robotizácie zvárania a v neposlednom rade bezpečnosť a kvalitu zvárania. Akademickú obec okrem iných kolegov z Košíc a Bratislavy zastupoval aj doc. Ing. Miloš Mičian, PhD...

Čítaj ďalej