Vitajte na stránke Katedry technologického inžinierstva !

Vážené kolegyne, kolegovia, milé študentky, študenti, absolventi ale aj noví uchádzači o štúdium i  návštevníci. Som rada, že Vás môžem privítať na stránkach Katedry technologického inžinierstva. Na tomto mieste Vám budeme ponúkať stále nové informácie o činnosti katedry, jej hlavnom zameraní, spolupráci s praxou, riešenej odbornej problematike a výskumnej činnosti.  Proste o nás…Dôležité informácie tu nájdu aj študenti bakalárskeho, inžinierskeho a doktorandského štúdia, kde sa môžu zoznámiť so študijným zameraním garantovaným našou katedrou, ale aj aktuálnymi informáciami potrebnými k štúdiu.

Privítame od vás každý námet na zlepšenie informovanosti o našej práci.

                                                   ...

Čítaj ďalej

ŠPORTOVÝ DEŇ REKTORKY 2016 !

Športový deň rektorky ŽU v Žiline prof. Dr.h.c. prof. Ing. Tatiany Čorejovej, PhD. sa tento rok uskutočnili 13.9.2016. Na športovom dni mala zastúpenie aj naša Katedra technologického inžinierstva. Aktívne sme sa zúčastnili súťaží v športovej streľbe, stolnom tenise a preťahovaní lanom. Po ťažkom zápolení sme sa dočkali striebornej medaily v stolnom tenise, ktorú získal náš interný doktorand Ing. Martin Vicen. Martinovi gratulujeme a všetkým aktívnym katedrovým športovcom ďakujeme za reprezentáciu.

Čítaj ďalej

Obhajoby doktorandských dizertačných prác na KTI

Tohtoročné záverečné obhajoby doktorandských dizertačných prác v študijnom obore  Strojárske technológie a materiály sa konali na Katedre technologického inžinierstva dňa 25.8.2016. V dennej forme štúdia úspešne obhájili svoje práce traja doktorandi, v externej forme jeden doktorand. Úspešným absolventom želáme veľa pracovných, ale i osobných úspechov.

Témy dizertačných prác končiacich doktorandov:

Ing. Mária Žihalová, PhD. - Možnosti eliminácie vyššieho množstva železa v zliatine typu EN AC 43000

Ing. Marek Patek, PhD. - Návrh spôsobu opráv porúch na odbočkách plynovodov spojených s únikom plynu

Ing. Peter Jankejech, PhD. - Parameter optimization for heat treatment of induction bents made from API X70M

Ing. Dalibor Kadáš, PhD...

Čítaj ďalej

Európske športové hry doktorandov vo Francúzsku.

V dňoch 22. – 24 júna sa naša kolegyňa Radka Podprocká  zúčastnila európskych športových hier doktorandov vo francúzskom meste Clernont-Ferrand. Našu univerzitu reprezentovala spolu  s ďalšími kolegami v piatich športových disciplínach – greenball, futsal, bedminton, beh, cyklistika a kanoe. Hier sa zúčastnilo 16 univerzít a v konečnom hodnotení skončili na krásnom 4. mieste.

Srdečne blahoželáme!

Čítaj ďalej

Úspech nášho absolventa bakalárskeho štúdia Bc. Martina Bednára v súťaži SOVA Digital!

Spoločnosť SOVA Digital každoročne vyhlasuje súťaž o najlepšiu bakalársku a diplomovú prácu technických univerzít. Tento akademický rok sa do súťaže zapojil aj študent končiaci na Katedre technologického inžinierstva – Bc. Martin Bednár, ktorý v rebríčku Banskobystrického, Trenčianskeho a Žilinského kraja obsadil druhé miesto so svojou prácou na tému – Vplyv technologických parametrov laserového rezania na integritu povrchu rezných hrán vybraných technických materiálov. Týmto mu srdečne gratulujeme.

http://www.sova.sk/sk/detail-novinky-sk/vyhodnotenie-sutaze-o-najlepsiu-bakalarsku-a-diplo-1

Čítaj ďalej

Nekonvenčné technológie po pätnásty krát

V dňoch 23. – 24. júna 2016 sa uskutočnilo odborné podujatie – medzinárodná vedecká konferencia Nekonvenčné technológie 2016. Konferencia  sa zrodila spontánne v roku 2001.  Podujatie  sa etablovalo v povedomí širšej odbornej verejnosti a v tomto roku sa  uskutočnilo v krásnom prostredí Roháčov a krásnych priestoroch rekreačného strediska UNIZA v Zuberci. Bolo to veľmi vhodné miesto pre našu konferenciu a sme potešení možnosťou mať odborné vedecké podujatie v tomto peknom a útulnom prostredí.

V rámci  konferenciou Nekonvenčné technológie majú už tradične svoj priestor aj mladí adepti doktorandského štúdia, ktorí  prezentujú svoje dosiahnuté vedecké výsledky...

Čítaj ďalej

Štátne záverečné skúšky inžinierskeho štúdia 2015/2016

Štátne záverečné skúšky inžinierskeho štúdia 2015/2016 sa konali na  Katedre technologického inžinierstva dňa 2.6 2016. Štátnu skúšku zložilo 22 absolventov v troch komisiách. Končiaci absolventi obhajovali svoje práce na témy:

 1. Baláž Andrej - Riešenie problematiky tvarovej a rozmerovej presnosti tepelne spracovaných súčiastok
 2. Bieleš Lukáš - Tvárnenie plechu v magnetickom poli
 3. Boháčik Michal - Porovnanie spoľahlivosti identifikácie vnútorných chýb tupých zvarových spojov ultrazvukovou a röntgenovou kontrolou
 4. Buček Andrej - Tuhnutie odliatkov odlievaných pod tlakom
 5. Filinová Jana - Optimalizácia výrobného postupu smerovky
 6. Gašper Jozef - Využitie technológie squeeze casting pri odlievaní do sadrových foriem
 7. Chovancová Anna - Konštru...
Čítaj ďalej

Štátne záverečné skúšky bakalárskeho štúdia 2015/2016

Dňa 30.5.2016 sa na našej katedre konali štátne záverečné skúšky bakalárskeho štúdia. 12 absolventov úspešne ukončilo štúdium prvého stupňa vysokoškolského štúdia s témami:

 1. Baláž Vladimír - Nedeštruktívna štruktúroskopia s využitím ultrazvuku
 2. Bednár Martin - Vplyv technologických parametrov laserového rezania na integritu povrchu rezných hrán vybraných technických materiálov
 3. Bordiga Marek - Analýza tvárniaceho nástroja za účelom zvýšenia trvanlivosti strižníkov
 4. Gajdoš Erik - Spracovanie nekovových materiálov technológiou hlbokého ťahania
 5. Hajdučík Adrián - Metódy kvalitatívneho a kvantitatívneho hodnotenia trhlín
 6. Harmata Ladislav - Teoretické základy vzniku trhlín pri odliatkoch z hliníkových zliatin
 7. Honek Lukáš - ...
Čítaj ďalej

72. svetový zlievarenský kongres v Japonsku s účasťou KTI

V dňoch od 21. do 27.mája sme sa ako jediní účastníci zo Slovenska zúčastnili na 72. svetovom zlievarenskom kongrese v Nagoji v Japonsku.

Program kongresu bol veľmi náročný o to viac potešilo celú našu malú slovenskú delegáciu, že kolega Ing. Marek Brůna, PhD. získal 1. miesto v kategórii Young Reserchers Award of WFC  2016 so svojou v prednáškou” Progressive evaluation method for aluminum alloys filtration process”.

Srdečne Marekovi blahoželáme!

Čítaj ďalej

Ponuka zamestanania, štipendia a záverečných prác spoločnosti KLAUKE

klaukeSpoločnosť Klauke Slovakia, s.r.o. je popredným výrobcom káblovej konfekcie a kovových lisovaných komponentov ako do automobilového, tak aj do ostatných segmentov priemyslu.

Je súčasťou veľkej nadnárodnej korporácie  Textron. Do jej portfólia patria spoločnosti ako Bell Helicopter, Cessna, Hawker Beechcraft, Kautex či Greenlee.

Portfólio výrobkov je vyrábané na základe zákaznických požiadaviek, so silným dôrazom na kvalitu, včasnost dodávok a nadštandardným servisom.

Spoločnosť exportuje asi 85% svojej výroby. Medzi kľúčových zákazníkov sa radia popredné svetové spoločnosti z oblasti automobilového a vykurovacieho priemyslu, tak isto aj výrobcovia bielej techniky, záhradnej techniky a ostatných segmentov.

Štipendium KLAUKE

Témy záverečných...

Čítaj ďalej

Prezentácia firiem KLAUKE a MIBA na pôde KTI

                                              klaukemiba

Dňa 10.5.2016 sa uskutočnila v priestoroch KTI prezentácia firiem KLAUKE s.r.o. a MIBA Sinter Slovakia s.r.o. Vo veľmi príjemnej atmosfére firmy prezentovali svoje výsledky a spoluprácu so Žilinskou univerzitou. Študenti inžinierskeho štúdia sa oboznámili s možnosťami vypracovania diplomových prác a ďalšieho pôsobenia v oblasti strojárskeho priemyslu. Obe firmy ponúkli aj pracovné príležitosti pre absolventov inžinierskeho štúdia strojníckej fakulty (viď. internetové odkazy). Na pôde vedenia katedry bola dohodnutá ďalšia spolupráca v oblasti výuky a študijného zamerania. Katedra týmto firmám ďakuje za ústretové jednanie, možnosti exkurzií a ďalšej spolupráce.

Ga...

Čítaj ďalej