Kategória Nezaradené

Účasť na medzinárodnej konferencii MACHINE MODELING AND SIMULATIONS 2017

V dňoch 5. – 8. septembra 2017 sa v kúpeľnom mestečku Sklené Teplice pod záštitou rektorky ŽU v Žiline Dr. h. c. prof. Ing. Tatiana Čorejová, PhD. uskutočnila medzinárodná konferencia  „XXII. Slovak – Polish Scientific Conference on Machine Modelling and Simulations 2017“, na ktorej nemohla chýbať ani Katedra technologického inžinierstva. Našu katedru zastupovali – Ing. Radoslav Koňár, PhD., Ing. Marek Brůna, PhD., Ing. Rastislav Nigrovič a Ing. Ján Ščury, ktorí aktívne prezentovali svoje príspevky a zapájali sa do diskusií.

Na konferencii boli prezentované nasledovné príspevky:

M. Brůna, R. Pastirčák, D. Bolibruchová – Effect of the pressed ceramic filters on the reoxidation process

R. Koňár, M. Mičian, A...

Čítaj ďalej

Obhajoby dizertačných prác na KTI

Obhajoby dizertačných prác sa na našej katedre konali dňa 24.8.2017 v zasadačke dekana Strojníckej fakulty ŽU v Žiline. V tomto roku končili traja doktorandi, z toho jeden v dennej forme a dvaja v externej forme štúdia. Záverečnú obhajobu úspešne zvládli Ing. Martin Faturík s témou práce “Využitie ultrazvukovej defektoskopie pri skúšaní zvarových spojov polyetylénových plynárenských potrubí”, Ing. Miroslav Bucha s témou “Diagnostické metódy plynovodných zariadení pomocou vybraných nedeštruktívnych techník” a Ing. Peter Vrzgula s témou dizertačnej práce “Metodika identifikačných a diagnostických technológií v plynárenskom priemysle so zameraním na skúšky tesnosti”.

Úspešným absolventom gratulujeme a želáme veľa úspechov!

Čítaj ďalej

Stáž študenta z Turecka na KTI

Počas leta k nám zavítal študent z Turecka, ktorý mal záujem o stáž na našej katedre. Volá sa Veysi Yelken, pochádza z mesta ISKENDERUN a počas prvých dvoch týždňov sa zaúča na oddelení odlievania.

Čítaj ďalej

Nekonvenčné technológie po šestnásty krát

V dňoch 22. – 23. júna 2017 sa uskutočnilo odborné podujatie –medzinárodná vedecká konferencia Nekonvenčné technológie 2017. Konferencia  sa datuje od roku 2001.  Podujatie  sa etablovalo v povedomí širšej odbornej verejnosti a v tomto roku sa  opäť uskutočnilo v krásnom prostredí Roháčov a krásnych priestoroch rekreačného strediska UNIZA v Zuberci. Bolo to veľmi vhodné miesto pre našu konferenciu a sme potešení možnosťou mať odborné vedecké podujatie v tomto peknom a útulnom prostredí.

V rámci  konferenciou Nekonvenčné technológie majú už tradične svoj priestor aj mladí adepti doktorandského štúdia, ktorí  prezentujú svoje dosiahnuté vedecké výsledky...

Čítaj ďalej

Ocenenie knihy doc. Moravca v čitateľskej súťaži Kniha Horného Považia 2016 !

Scan1

Kniha “Letcov rok na vojne” od autora doc. Ing. Jána Moravca, PhD. získala tretie miesto v čitateľskej súťaži Kniha Horného Považia 2016 v kategórií beletria.

Doc. Moravcovi srdečne blahoželáme !

Čítaj ďalej

XVII Konferencja Naukowa – Optymalizacja Systemów Produkcyjnych w Odlewniach” v poľskom meste Lodž

V dňoch 19.-21.6.2017 sa naši kolegovia v zložení pani prof. Bolibruchovej, doc. Richarda Pastirčáka, doc. Petra Fabiana spolu s doktorandami Ing. Radkou Podprockou a Ing. Martinom Vicenom zúčastnili “XVII Konferencja Naukowa - Optymalizacja Systemów Produkcyjnych w Odlewniach” v poľskom meste Lodž. Okrem aktívneho odprezentovania svojich výsledkov bola konferencia skvelou príležitosťou porozprávať sa aj s kolegami zo zahraničia z partnerských univerzít.

Na konferencii boli odprednášané nasledujúce príspevky:

M. Bruna, D. Bolibruchová Antimony influence on shape of eutecticsilicium in Al-Si basedalloys

R. Podprocká, D. Bolibruchová Iron intermetallic phases in the alloy based on Al-Si-Mg by applying manganese

R. Pastirčák, J. Ščury, J...

Čítaj ďalej

Návšteva študentov 8-ročného gymnázia na KTI !

Dňa 13.6.2017 našu katedru navštívili v rámci predmetu chémie študenti kvarty z 8-ročného gymnázia Varšavská cesta Žilina. V rámci ukážok navštívili zvarovňu, zlievareň, analyzovali kovy na mikroskope, zisťovali charakteristiky kovov. Veríme, že niektorí z nich budú časom našimi študentmi.

Čítaj ďalej

Štátne záverečné skúšky inžinierskeho štúdia 2016/2017

Štátne záverečné skúšky inžinierskeho štúdia sa na Katedre technologického inžinierstva konali 8.6.2017. Diplomové práce v tomto roku obhájilo 13 študentov v dvoch komisiách na témy:

Bc. Peter Priečko – Analýza liatinových súčiastok s využitím laserového rezania

Bc. Rastislav Švaňa –  Experimentálne meranie útlmu ultrazvukových vĺn pri skúšaní oceľových konštrukcií

Bc. Miroslav Belušík – Kryštalizácia eutektickej zliatiny AlSi12 pod tlakom

Bc. Daniel Harmaniak – Meranie netesnosti plynovodov metódou integrálnej skúšky pretlakom dusíka

Bc. Michal Šulavík – Možnosti zníženia sublimácie zinku pri laserovom rezaní pozinkovaných plechov

Bc. Michal Lokaj – Ohrev hliníkových zliatin do polotuhého stavu

Bc...

Čítaj ďalej

Štátne záverečné skúšky bakalárskeho štúdia 2016/2017

Štátne záverečné skúšky bakalárskeho štúdia sa na našej katedre tento rok konali 1.6.2017. V bakalárskom štúdiu končilo 13 absolventov s témami:

Babinec Martin – Formy pre liatie kovov pod tlakom

Bača Miloš - Tvárnenie hydraulickým rázom

Bagín Lukáš - Využitie laserových technológií v strojárskom priemysle

Bartoš Michal - Návrh zariadenia pre rotačné tvárnenie kovových materiálov

Demčáková Lýdia - Úloha Mn v zliatinách Al-Si

Dzurenda Miroslav - Možnosti identifikácie povrchových chýb materiálov a konštrukcií v strojárskej praxi

Gavlas Martin - Prehľad moderných metód rezania technických materiálov

Honek Lukáš - Trecie premiešavacie zváranie kovových materiálov

Jurák Peter - Špeciálne metódy výroby odliatkov

Krajmer...

Čítaj ďalej

Sferoid 2017

Dňa 1. – 2.6.2017 sa konala medzinárodná konferencia študentov a doktorandov „Sferoid 2017“ v Poľskom meste Ustroń. Konferencie sa zúčastnili naši kolegovia doc. Ing. Richard Pastirčák, PhD., Ing. Radka Podprocká, Ing. Michal Boháčik, Ing. Martin Vicen a Ing. Ján Ščury, ktorí aktívne odprezentovali svoje vedecké príspevky na témy:

Ultrasonic control of castings homogenity – M. Boháčik, M. Mičian, R. Koňár, L. Krejči
Adding the manganese to reduce the harmful effect of iron-based intermetallic phases – R. Podprocká, D. Bolibruchová
The effect of the pressure during crystallization on change of the structure and mechanical properties of the AlSi7Mg0.3 alloy – J. Ščury, R. Pastirčák
Effect of Fe-rich intermatellic phases and porosity on fatigue...

Čítaj ďalej