Doktorandi

radka1

 

Ing. Radka Podprocká

Miestnosť:      BB 301

Tel.:              041/5132771

E-mail:           radka.podprocka@fstroj.uniza.sk

Názov dizertačnej práce: Možnosti ovplyvnenia vyššieho množstva železa v sekundárnej zliatine Al-Si-Mg mangánom

Školiteľ: prof. Ing. Dana Bolibruchová, PhD.

 

 

nigrovic_web_1

 

Ing. Rastislav Nigrovič

Miestnosť:      BB 301

Tel.:              041/5132771

E-mail:           rastislav.nigrovic@fstroj.uniza.sk

Názov dizertačnej práce: Vybrané technologické aspekty laserového rezania konštrukčných materiálov

Školiteľ: prof. Ing. Jozef Meško, PhD.

 

 

scury jan

 

Ing. Ján Ščury

Miestnosť:      BA 303b

Tel.:              041/5132756

E-mail:           jan.scury@fstroj.uniza.sk

Názov dizertačnej práce: Vplyv technologických parametrov na morfológiu tuhnutia pri kryštalizácií pod tlakom​

Školiteľ: doc. Ing. Richard Pastirčák, PhD.

 

 

bohacik_web_1

 

Ing. Michal Boháčik

Miestnosť:      BB 301

Tel.:              041/5132771

E-mail:           michal.bohacik@fstroj.uniza.sk

Názov dizertačnej práce: Identifikácia vnútorných chýb strojných súčastí inovatívnymi objemovými technikami NDT skúšania a porovnanie spoľahlivosti ich kontroly s ohľadom na charakter a orientáciu chyby

Školiteľ: doc. Ing. Miloš Mičian, PhD.

 

 

vicen_web_1

 

Ing. Martin Vicen

Miestnosť:      BB 301

Tel.:              041/5132771

E-mail:           martin.vicen@fstroj.uniza.sk

Názov dizertačnej práce: Selektívne tepelné spracovanie vybraných materiálov

Školiteľ: doc. Ing. Peter Fabian, PhD.

 

 

Ing. Anna Remišová

Miestnosť:      BB 301

Tel.:              041/5132771

E-mail:           anna.remisova@fstroj.uniza.sk

Názov dizertačnej práce:  Nové metódy presného liatia odliatkov pre letecký priemysel.

Školiteľ:  prof. Ing. Augustín Sládek, PhD.

 

Ing. Daniel Harmaniak

Miestnosť:      BB 301

Tel.:              041/5132771

E-mail:           daniel.harmaniak@fstroj.uniza.sk

Názov dizertačnej práce:  Štúdium vplyvu procesu zvárania na zmenu mechanických a štrukturálnych vlastností v teplom ovplyvnenej oblasti mikrolegovaných vysokopevných ocelí.

Školiteľ:  doc. Ing. Miloš Mičian, PhD.

 

Ing. Marek Matejka

Miestnosť:      BB 301

Tel.:              041/5132771

E-mail:         marek.matejka@fstroj.uniza.sk

Názov dizertačnej práce:  

Školiteľ:  prof. Ing. Dana Bolibruchová, PhD.