Edukačné projekty

Projekty financované Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR

X

ministerstvo skolstva

X

KEGA: 021ŽU-4/2017

Zlievarenská metalurgia

(2017-2019)

Vedúci projektu: prof. Ing. Dana Bolibruchová , PhD.

X

KEGA – 014ŽU-4/2016  

Multimediálna implementácia laserového rezania ocelí a kompozitných materiálov v strojárskom priemysle v systéme výuky formou interaktívnych aplikácií

(2016-2018)

Vedúci projektu: prof. Ing. Jozef Meško, PhD.

X

KEGA – 042ŽU-4/2015  

Návrh vzdelávacieho strediska pre technológiu tepelného spracovania železných a neželezných kovov

(2015-2017)

Vedúci projektu: doc. Ing. Peter Fabian, PhD.

X

KEGA – 034ŽU-4/2015  

Elektronický katalóg defektov a ich ultarzvukových indikácií pri skúšaní materiálov novou ultrazvukovou metódou Phased Array

(2015-2017)

Vedúci projektu: Ing. Radoslav Koňár, PhD.

 X