Odborné stáže a exkurzie

GIFA 2015 – Düsseldorf

V dňoch 16. až 19.6.2015 sa naši pracovníci (prof. Bolibruchová, doc. Pastričák a Ing. Brůna) zúčastnili Svetovej zlievarenskej výstavy GIFA 2015, ktorá býva raz za štyri roky v Düsseldorfe.

Študijný pobyt Erasmus Ing. Lukáša Richtárecha

V mesiacoch September až Január sa interný doktorand Ing. Lukáš Richtárech zúčastnil študijného pobytu Erasmus, počas ktorého študoval na Unvierzite Jana Evangelisty Purkyně v Ústi nad Labem. Na Katedre technologií a materiálového inženýrství sa v rámci svojej dizertačnej práce venoval štúdiu hliníkových zliatin pomocou elektrónového mikroskopu. V rámci štúdia sa zúčastnil dvoch workshopov v Chomutově a v Drážďanoch. Vo voľnom čase sa zúčastňoval akcií organizovaných organizáciou ESN Ústi nad Labem, ktorá sa organizuje pre zahraničných študentov rôzne voľno-časové aktivity.

 

Návšteva Ing. Mareka Brůnu, PhD. na Politecnico di Milano (ITA)

Medzi 16. až 20. februárom 2015 náš kolega Ing. Marek Brůna, PhD. absolvoval pracovnú návštevu na univerzite Politecnico di Milano - Department of Mechanichal Engineering v Miláne.  Účelom jeho zahraničnej cesty bola prezentácia našej katedry  v zahraničí ako aj nadviazanie bližšej spolupráce s touto renomovanou univerzitou.

Odborná stáž doktoranda Ing. Petra Jankejecha v kanadskej firme Triple D Bending

TripleDBending

Náš doktorand Ing. Peter Jankejech bol od januára 2014 na študijnom pobyte vo firme Triple D Bending, Calgary, Kanada. Na svojej dizertačnej práci pracoval v laboratóriu mechanických skúšok a tepelného spracovania.

X

Exkurzie študentov 2013/2014

Aj v akademickom roku 2013/2014 naša katedra zabezpečila viacero odborných exkurzií študentov v strojárskych výrobných podnikoch. Študenti sa mali možnosť zoznámiť  s výrobou odliatkov, zváraných konštrukcií, tvárnených výrobkov ako aj  tepleného spracovania materiálov.

Odborná stáž na našej katedre z Vysokej školy banskej – Technická univerzita Ostrava

V dňoch 2-5. decembra 2013 našu katedru prišla navštíviť kolegyňa z Vysokej školy banskej – Technická univerzita Ostrava Ing. Eliška Adamkova.  Počas trojdňového workshopu si prakticky vyskúšala všetky technológie, ktorými disponujú naše laboratóriá.

 

Odborná stáž na Instituto Superior Técnico v Lisabone

Náš kolega Ing. Marek Brůna, PhD. sa  v mesiaci  september 2013 zúčastnil odbornej stáže na Technickej fakulte – Instituto Superior Técnico v Lisabone. Účelom návštevy Technickej fakulty univerzity v Lisabone  bolo nadviazanie medzinárodnej spolupráce, oboznámenie sa so zameraním, vybavením a spôsobom výučby študentov univerzity.

 

Exkurzie 2012/2013

Katedra technologického inžinierstva každoročne organizuje pre svojich študentov odborné exkurzie, v rámci ktorých sa majú študenti možnosť oboznámiť so strojárskou praxou. Aj v školskom roku 2012/2013 sa podarilo usporiadať viacero odborných exkurzií vo firmách nielen v Žilinskom kraji.

Bohler

Brno 2012

HS Technik

Pentatech

Pokrok

Sejong

Techberg