Návšteva študentov 8-ročného gymnázia na KTI !

Dňa 13.6.2017 našu katedru navštívili v rámci predmetu chémie študenti kvarty z 8-ročného gymnázia Varšavská cesta Žilina. V rámci ukážok navštívili zvarovňu, zlievareň, analyzovali kovy na mikroskope, zisťovali charakteristiky kovov. Veríme, že niektorí z nich budú časom našimi študentmi.