Oddelenie zlievania a tepelného spracovania

BolibruchovaDana

prof. Ing. Dana Bolibruchová, PhD.

Miestnosť:      BA 301, BA 313

Tel.:               041/513 2757, 041/513 2772

E-mail:           danka.bolibruchova@fstroj.uniza.sk

Publikačná činnosť

Odborné zameranie:

-          zlievarenstvo neželezných kovov, materiály,

-          metalurgia hliníkových zliatin,

-          zlievarenská technológia,

-          filtrácia hliníkových zliatin.

X

SladekAugustin

prof. Ing. Augustín Sládek, PhD.

Pedagóg

Miestnosť:      BA 309

Tel.:               041/5132762

E-mail:           augustin.sladek@fstroj.uniza.sk

Publikačná činnosť

Odborné zameranie:

-      presné liatie,

-      zlievarenská technológia,

-      technologická príprava výroby,

-      moderné spracovateľské technológie.

 

 

FabianPeter

doc. Ing. Peter Fabian, PhD.

Pedagóg

Miestnosť:      BA312

Tel.:               041/5132767

E-mail:           peter.fabian@fstroj.uniza.sk

Publikačná činnosť

Odborné zameranie:

-       tepelné a spracovanie kovov a zliatin,

-       chemicko-tepelné spracovanie kovov a zliatin,

-       hodnotenie mechanických a štruktúrnych vlastností tepelne spracovaných materiálov,

-       prášková metalurgia.

X

  

PastircakRichard

doc. Ing. Richard Pastirčák, PhD.

Pedagóg

Miestnosť:      BA305

Tel.:                 041/5132797

E-mail:            richard.pastircak@fstroj.uniza.sk

Publikačná činnosť

Odborné zameranie:

-          zlievarenstvo neželezných a železných kovov,

-          metalurgia  zliatin,

-          zlievarenská teória a  technológia,

-          metódy bezmodelového formovania.

 

X

BrunaMarek

Ing. Marek Brůna, PhD.

Pedagóg 

Miestnosť:      BA305

Tel.:                 041/5132756

E-mail:            marek.bruna@fstroj.uniza.sk

Publikačná činnosť

Odborné zameranie:

-          reoxidačné procesy pri odlievaní hliníkových zliatin,

-          štúdium pórovitosti hliníkových zliatin,

-          technológie výroby odliatkov so zvýšenou presnosťou,

-          simulačná podpora zlievarenských procesov.

X

 

StensAndrejAndrej Štens

Technický pracovník