Oddelenie zvárania a tvárnenia

MeskoJozef

prof. Ing. Jozef Meško, PhD.

Vedúci oddelenia

Miestnosť:      BA 315

Tel.:               041/513 2769

E-mail:           jozef.mesko@fstroj.uniza.sk

Publikačná činnosť

Odborné zameranie:

-          zváranie a naváranie kovových materiálov,

-          technológia zvárania, zlievania a tepelného spracovania,

-          renovácia a opravy strojných súčiastok z ocelí a grafitických liatin,

-          metalografické hodnotenie zvarových spojov ocelí a grafitických

           liatin,

-          analýza havárií a deštrukcií strojných súčiastok.

 

micina_web

 

doc. Ing. Miloš Mičian, PhD.

Pedagóg

Miestnosť:      BA 311

Tel.:               041/513 2768

E-mail:           milos.mician@fstroj.uniza.sk

Publikačná činnosť

Odborné zameranie:

-          výskum v oblasti fyziky elektrického oblúka a jeho monitoringu,

-          oblasť oblúkových technológií zvárania kovových materiálov

    a zvárania termoplastov,

-          oblasť tvorby postupov zvárania kovových materiálov

    a ich schvaľovanie v zmysle platnej legislatívy,

-          oblasť metodiky deštruktívnych skúšok tavných zvarových

    spojov kovových materiálov a plastov,

-          normotvorná činnosť z oblasti zvárania.

 

 

MoravecJan

doc. Ing. Ján Moravec, PhD.

Pedagóg

Miestnosť:      BB 304

Tel.:               041/5132764

E-mail:           jan.moravec@fstroj.uniza.sk

Publikačná činnosť

Odborné zameranie:

-          technologické inžinierstvo, plasticita materiálov,

-          tvárnenie kovových a nekovových materiálov,

-          opotrebenie a renovácia činných dielov tvárniacich nástrojov,

-          konštruovanie tvárniacich nástrojov,

-          povrchové úpravy a povlakovanie činných dielov

    tvárniacich nástrojov.

 

KonarRadoslavIng. Radoslav Koňár, PhD.

Pedagóg

Miestnosť:      BA314

Tel.:               041/5132799

E-mail:           radoslav.konar@fstroj.uniza.sk

Publikačná činnosť

Odborné zameranie:

-          teória a technológia oblúkových metód zvárania,

-          zváranie kovových a nekovových materiálov a ich zvariteľnosť,

-          opotrebenie a renovácia strojných súčastí,

-          numerické simulácie zvárania,

-          NDT skúšanie materiálov a konštrukcií (VT, PT, UT).

zrak_web_1

 

Ing. Andrej Zrak, PhD.

Výskumný pracovník

Miestnosť:      BA 303

Tel.:              041/5132760

E-mail:           andrej.zrak@fstroj.uniza.sk

Publikačná činnosť

Odborné zameranie:

-          teória a technológia tvárnenia,

-          termické delenie železných a neželezných kovov,

-          laserové technológie,

-          konštrukcia tvárniacich nástrojov,

-          konštrukcia prípravkov pre tvárnenie a zváranie,

-          návrh a optimalizácia strojárskych technológií,

-           optimalizácia tvaru súčiastok z pohľadu technologičnosti výroby.