Knižné publikácie na Katedre technologického inžinierstva.

 

           Na KTI boli vydané dve knižné publikácie. Prvou publikáciou je kniha Prášková metalurgia kolektívu autorov našej katedry Jána Moravca, Eleny Kantoríkovej a Petra Fabiana.

 

          Druhou publikáciou je kniha Opravy plynovodných potrubí vykonávané technológiu zvárania. Na tejto publikácií sa podieľal pracovník katedry Radoslav Koňár s kolegami z praxe a to zváracím technológom doc. Ing. Viliamom Leždíkom, PhD. a krízovou manažérkou Ing. Natáliou Koreňovou.

© 2021 Strojnicka fakulta. Všetky práva vyhradené.