Nová publikácia doc. Jána Moravca

 

Pracovník KTI doc. Ing. Ján Moravec, PhD. vydal vysokoškolskú učebnicu „Experimentálne skúmanie tuhnutia a tvroby dutín v kováčskych ingotoch.

 

Kniha vyšla s finančnou podporou spoločnosti VIENA INTERNATIONAL, spol. s r.o. Martin. Autor vyslovuje poďakovanie za túto podporu.

 

 

© 2021 Strojnicka fakulta. Všetky práva vyhradené.