Konferencia Nekonvenčné technológie 2016

001

Katedra technologického inžinierstva spolu so spoluorganizátormi Slovenskou technologickou spoločnosťou a Slovenskou zváračskou spoločnosťou Vás srdečne pozýva na 15. medzinárodnú konferenciu Nekonvenčné technológie 2016. Konferencia sa uskutoční v dňoch 23.-24. júna 2016 v Zuberci – Roháče. Konferencia je zameraná na oblasti strojárstva:

-  nekonvenčných mechanických technológií,

-  fyzikálnych poznatkov využiteľných v oblasti NT,

-  mechaniky,

-  hydromechaniky,

-  termomechaniky,

-  technologickosti konštrukcií.

Všetci ste srdečne pozvaní!

Prihláška na konferenciu.

Šablóna príspevku.

 

Čítaj ďalej

Šampionát Žilinskej univerzity v alpskom lyžovaní a snoubordingu

10.3.2016 privítala Vrátna dolina účastníkov 18.ročníka Majstrovstiev Žilinskej univerzity v alpskom lyžovaní a snoubordingu. Počas príjemného jarného počasia zaplnilo lyžiarsky svah spolu 70 lyžiarov. Medzi zúčastnenými boli aj dvaja naši kolegovia Augustín Sládeka a Ján Pleva. Obaja naši zástupcovia si svojimi výbornými výkonmi vybojovali zlaté medaile. Srdečne gratulujeme.

Čítaj ďalej

Prihlášky na štátnu záverečnú skúšku bakalárskeho štúdia 2015/2016

Prosíme všetkých končiacich bakalárov aby vyplnili prihlášky na štátne záverečné skúšky bakalárskeho štúdia 2015/2016. Prihlášku, ako aj voliteľné predmety, je možné stiahnuť cez odkaz za príspevkom prípadne v pravej časti www stránky.

Prihlášku je potrebné vypísať a doniesť na KTI do 19.2.2016!

Prihláška na štátnu skúšku 2015/2016 – bakalárske štúdium.

 

Kontaktná osoba:

Ing. Radoslav Koňár, PhD.

BA 308 (NA308)

tel: 041/5132799

e-mail: radoslav.konar@fstroj.uniza.sk

Čítaj ďalej

Medzinárodná konferencia ICTKI 2016

logoV dňoch 3. – 4. februára sa v českom meste Litoměřice konal 6. ročník medzinárodnej konferencie ICTKI 2016 - Nové poznatky v technologiích a technologické informace `16. Konferenciu organizovala Fakulta výrobních technologií a managementu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. Výsledky výskumu v oblasti strojárskych technológií na konferencii ICTKI 2016 prezentovala aj naša katedra. Účelom účasti na konferencii bola nielen prezentácia výsledkov, ale i nadviazanie nových kontaktov so zahraničnými univerzitami a výrobnými podnikmi.

 

Čítaj ďalej

Témy záverečných prác pre bakalárske štúdium 2016/2017

Katedra technologického inžinierstva vypísala témy záverečných prác pre bakalárske štúdium v školskom roku 2016/2017.

Témy s krátkou anotáciou sú k nahliadnutiu v nasledovnom odkaze:

Témy záverečných prác bakalárskeho štúdia 2016/2017

Kontaktná osoba:
Meno a priezvisko: prof. Ing. Dana Bolibruchová, PhD. vedúca katedry
Číslo miestnosti: BA301
E-mail: danka.bolibruchova@fstroj.uniza.sk
Telefón: 041/5132772
www.kti.uniza.sk

Čítaj ďalej

Workshop “Filtrácia tekutých kovov 2016″

V malebnom prostredí Kysúc v obci Oščadnica sa v dňoch 27. až 28. januára 2016 konal medzinárodný workshop Filtrácia tekutých kovov. Akciu pod záštitou pani prof. Dany Bolibruchovej organizovala Katedra technologického inžinierstva, Strojnícka fakulta Žilinskej Univerzity v Žiline. Cieľom workshopu bola prezentácia nových poznatkov z oblasti využitia filtrov pri výrobe odliatkov a vytvorenie odbornej platformy spoločného fóra pre výrobcov, spotrebiteľov a výskumných pracovníkov zaoberajúcich sa problémami filtrácie tekutého kovu. Hlavnou myšlienkou akcie bolo podporiť odbornú diskusiu zameranú špecificky iba na problematiku filtrácie v úzkom kruhu odborníkov.

Workshop zahájil odborný garant prof...

Čítaj ďalej

Vitajte na stránke Katedry technologického inžinierstva !

Vážené kolegyne, kolegovia, milé študentky, študenti, absolventi ale aj noví uchádzači o štúdium i  návštevníci. Som rada, že Vás môžem privítať na stránkach Katedry technologického inžinierstva. Na tomto mieste Vám budeme ponúkať stále nové informácie o činnosti katedry, jej hlavnom zameraní, spolupráci s praxou, riešenej odbornej problematike a výskumnej činnosti.  Proste o nás…Dôležité informácie tu nájdu aj študenti bakalárskeho, inžinierskeho a doktorandského štúdia, kde sa môžu zoznámiť so študijným zameraním garantovaným našou katedrou, ale aj aktuálnymi informáciami potrebnými k štúdiu.

Privítame od vás každý námet na zlepšenie informovanosti o našej práci.

                                                   ...

Čítaj ďalej