Redakčná a edičná rada

Redakčná rada - Predseda

doc. Ing. Milan Trunkvalter, PhD.

Redakčná rada - členovia

prof. Ing. Ján Bujňák, CSc.

prof. RNDr. Peter Bury, CSc.

prof. Ing. Štefan Cisko, CSc.

prof. Ing. Milan Dado, PhD.

prof. Ing. Matilda Drozdová, PhD.

prof. PhDr. Rudolf Dupkala, CSc.

prof. PhDr. Helena Grecmanová, PhD.

prof. Ing. Ladislav Hofreiter, CSc.

prof. RNDr. Jaroslav Janáček, CSc.

prof. Ing. Jozef Jandačka, PhD.

prof. Ing. Gustáv Kasanický, CSc.

prof. Ing. Martin Klimo, PhD.

prof. Ing. Karel Kovářík, CSc.

prof. Ing. Anna Križanová, CSc.

prof. Dr. Ing. Ivan Kuric

prof. Ing. Jozef Majerčák, PhD.

prof. PaedDr. Jaroslav Mazůrek, PhD.

prof. Ing. Jozef Melcer, DrSc.

Ing. Alena Michálková

prof. Ing. Andrej Novák, PhD.

prof. Ing. Peter Palček, PhD.

prof. Ing. Pavol Rafajdus, PhD.

prof. Ing. Miloslav Seidl, PhD.

prof. Ing. Ladislav Šimák, PhD.

doc. Ing. Michal Zábovský, PhD.

prof. Ing. Milan Žmindák, PhD.

Tajomníčka

Ing. Katarína Markusová

Edičná rada - Predseda

doc. Ing. Milan Trunkvalter, PhD.

Edičná rada - členovia

doc. Ing. Radovan Madleňák, PhD.

Mgr. Branislav Ftorek, PhD.

doc. PaedDr. Peter Hockicko, PhD.

Ing. Janka Šestáková, PhD.

doc.Ing. Viliam Lendel, PhD.

doc. Ing. Eva Sventeková, PhD.

Mgr. Jarmila Majerová, PhD.

Ing. Alena Michálková

Tajomníčka

Ing. Katarína Markusová

Zodpovedná osoba za obsah aktuálnej podstránky / Ing. Katarína Markusová / +421 41 513 5156 / katarina.markusova@rekt.uniza.sk

© 2021 Strojnicka fakulta. Všetky práva vyhradené.