Sferoid 2017

Dňa 1. – 2.6.2017 sa konala medzinárodná konferencia študentov a doktorandov „Sferoid 2017“ v Poľskom meste Ustroń. Konferencie sa zúčastnili naši kolegovia doc. Ing. Richard Pastirčák, PhD., Ing. Radka Podprocká, Ing. Michal Boháčik, Ing. Martin Vicen a Ing. Ján Ščury, ktorí aktívne odprezentovali svoje vedecké príspevky na témy:

Ultrasonic control of castings homogenity – M. Boháčik, M. Mičian, R. Koňár, L. Krejči
Adding the manganese to reduce the harmful effect of iron-based intermetallic phases – R. Podprocká, D. Bolibruchová
The effect of the pressure during crystallization on change of the structure and mechanical properties of the AlSi7Mg0.3 alloy – J. Ščury, R. Pastirčák
Effect of Fe-rich intermatellic phases and porosity on fatigue properties of AlZn10Si8Mg aluminium alloy – M. Vicen, P. Fabian, A. Zrak, D. Kajánek

Naša kolegyňa R. Podprocká vyhrala 3. miesto v prezentovaní príspevkov v rámci celej konferencie.

Srdečne blahoželáme.