Simulačná podpora technologických procesov

Katedra technologického inžinierstva pri vývoji, výskume a výučbe v oblasti beztrieskových technológií využíva aj moderné nástroje pre podporu technologických procesov a to numerické simulácie.

ProCAST

Ide o moderný a komplexný nástroj určený pre simuláciu zlievania. Softvér je založený na metóde konečných prvkov a je vhodný na predikciu deformácií, zvyškových napätí ako aj pre simuláciu moderných metód odlievania.

02_procast01_procast

 

SYSWELD

Softvér založený na metóde konečných prvkov je určený pre simuláciu všetkých technológií zvárania a tepelného spracovania. Výsledky simulácií poskytujú informácie o teplotných poliach, deformáciách, zvyškových napätiach, ako aj o štruktúrnych zmenách.

02_sysweld01_sysweld