Udalosti na katedre

Ukončenie roka 2015 na KTI 

Ukončenie roka na KTI sa uskutočnilo 14.12.2015 v príjemnom horskom prostredí penziónu Marlen v Oščadnici. Posedenia pri kapustnici sa okrem zamestnancov KTI a doktorandov zúčastnili aj bývalí kolegovia z našej katedry. Stretnutie sa nieslo v pokojnej predvianočnej atmosfére. Všetkým prajeme krásne Vianoce a úspešné vykročenie do nového roka 2016!

Katedrovica 2015 !

Ako je každý rok zvykom, aj tento rok sa 3.12.2015 uskutočnilo spoločné posedenie zamestnancov KTI, doktorandov a študentov  1. a 2. ročníka inžinierskeho štúdia na Katedrovici 2015. Spoločenská udalosť sa začala bowlingovým turnajom, kde sa najviac darilo kolektívu zamestnancov. Po športovom zápolení sme sa presunuli do zlievarne KTI, kde sa pokračovalo spoločenským programom. V rámci spoločenského programu sa udeľovali pamätné odznaky KTI. Po udelení odznakov nasledovala dražba putovného zlievača, ktorého úspešne vydražili prváci.

Prezentácia firmy KEYENCE

1.12. 2015 sa v priestoroch učebne NA 310 uskutočnila prezentácia novinky japonskej spoločnosti KEYENCE, ktorá sa zaoberá výrobou a predajom optickej techniky. V krátkej prezentácií bol predstavený moderný digitálny mikroskop VHX-5000, ktorý predbieha konkurenciu najmä svojou univerzálnosťou, rýchlosťou a jednoduchou obsluhou.

http://sk.keyence.com/

Prezentácia spoločnosti HERN s.r.o. na KTI !

Dňa 26.11. 2015 navštívili našu katedru pracovníci spoločnosti HERN s.r.o., Námestovo.Spoločnosť vznikla premenovaním firmy ZTS Strojárne Námestovo a zaoberá strojárskou výrobou pre poľnohospodársku a lesnú techniku. V prezentácií bola predstavená spoločnosť HERN s.r.o., jej smerovanie a vízie do budúcna.

http://www.hern.sk/

Študentom denného štúdia bola ponúknutá možnosť stáží v spoločnosti, ako aj možnosť riešenia záverečných prác. Ponuky spoločnosti HERN nájdete v nasledujúcich odkazoch:

HERN hľadá šťuky

HERN štipendium

Ocenenia pre Žilinskú univerzitu udelené Slovenskou zváračskou spoločnosťou !

Na zasadaní Vedeckej rady Strojníckej fakulty ŽU v Žiline dňa 13.10.2015 bola naša Žilinská univerzita v Žiline ocenená Slovenskou zváračskou spoločnosťou. Ocenenia za dlhoročnú spoluprácu SZS s univerzitou, ale najmä s Katedrou technologického inžinierstva odovzdal predseda SZS Ing. Pavol Radič. Za univerzitu prevzal ocenenie prorektor prof. Ing. Jozef Jandačka, PhD. Za našu katedru KTI prevzala ocenenie vedúca katedry prof. Ing. Danka Bolibruchová, PhD. Ocenenie patrilo hlavne našim pracovníkom, ktorý so SZS udržujú aktívnu dlhoročnú spoluprácu. Z pracovníkov boli ocenení prof. Ing. Jozef Meško, PhD., prof. Ing. Augustín Sládek, PhD., doc. Ing. Miloš Mičian, PhD. a externý pracovník doc. Ing. Viliam Leždík, PhD.

Oceneným gratulujeme a prajeme ďalšiu aktívnu spoluprácu.

Športový deň rektorky 2015!

Aj tento rok sa konal Športový deň rektorky ŽU, na ktorom mala aktívne zastúpenie aj Katedra technologického inžinierstva. V športovom zápolení sme si odniesli dve medaily za dve tretie miesta. Prvú získal Ing. Andrej Zrak, PhD. v disciplíne športová streľba a druhú sme vybojovali v disciplíne preťahovanie lanom. Všetkým členom tímu KTI ďakujeme za úspešnú reprezentáciu.

sportovy den 2015

Štátne záverečné skúšky doktorandského štúdia na KTI.

Dňa 26.8.2015 úspešne ukončili doktorandské štúdium na našej katedre traja  interní a dvaja externí doktorandi .

Ing. Andrej Zrak  obhájil prácu na tému : Vplyv vybraných technologických faktorov pri laserovom rezaní kovových materiálov.

Ing. Daniel Dopjera  obhájil prácu na tému: Ultrazvuková defektoskopia zvarových spojov plynovodných potrubí.

Ing. Lukáš Richtárech obhájil prácu na tému: Možnosti eliminácie nepriaznivého účinku železa v sekundárnej zliatine Alsi7Mg0,3.

Ing. Michal Sventek obhájil prácu na tému: Vybrané aspekty pri zváraní konštrukčných ocelí.

Ing. Borislav Melo obhájil prácu na tému: Tepelné spracovanie a povlakovanie činných častí tvárniacich nástrojov pre plošné tvárnenie.

 

Srdečne blahoželáme!

Návšteva z Technickej univerzity v Liberci na KTI!

Dňa 20.8.2015 Katedru technologického inžinierstva navštívil vedúci Katedry strojírneské technologie, Technické univerzity v Liberci Ing. Jaromír Moravec, PhD. Počas pracovného stretnutia predstavil v krátkej prezentácií svoju katedru. Po prezentácií prebehlo rokovanie s vedúcou katedry prof. Bolibruchovou a s pracovníkmi KTI ohľadom spolupráce na výskumných projektoch, ako aj v oblasti výmenných pobytov študentov v rámci projektov ERASMUS a CEPPUS. Za návštevu Ing. Jaromírovi Moravcovi, PhD. ďakujeme a tešíme sa na vzájomnú spoluprácu.

Odovzdanie cien Slovenskej zváračskej spoločnosti za najlepšiu diplomovú prácu za rok 2015!

Dňa 10. júla 2015 si už dnes kolegovia inžinieri prevzali cenu udelenú Slovenskou zváračskou spoločnosťou. Ide o cenu za najlepšiu diplomovú prácu za rok 2015 v študijnom odbore Strojárstvo. Ocenenie si prevzali Ing. Ladislav Baník a Ing. Rastislav Nigrovič. Obaja študenti obhajovali svoje práce na našej Katedre technologického inžinierstva. Cenu im na Katedre technologického inžinierstva osobne odovzdal predseda SZS Ing. Pavol Radič za prítomnosti vedúcej katedry prof. Danky Bolibruchovej, prof. Jozefa Meška a doc. Miloša Mičiana.

 

Životné jubileum nášho kolegu doc. Petra Fabiana !

Dňa 1.7.2015 náš kolega doc. Peter Fabian oslávil svoje okrúhle životné jubileum. Oslava za prítomnosti kolektívu KTI,  bývalých zamestnancov katedry a blízkych priateľov nášho oslávenca pebehla v príjemnej atmosfére a trvala do podvečerných hodín. Jedným z množstva darov bol i vyhliadkový let malým motorovým lietadlom, ktorý si pán docent poriadne vychutnal.

Nášmu kolegovi “Fabimu” prajeme do ďalších rokov veľa zdravia a pracovných úspechov. Srdečne gratulujeme!

Kolektív KTI.

Štátne skúšky inžinierskeho štúdia na KTI 2014/2015.

V utorok 3.6.2015 na našej KTI úspešne zložilo štátnu skúšku 8 absolventov druhého stupňa vysokoškolského štúdia. Skúšku úspešne zvládli:

Baník Ladislav - Zvariteľnosť žiarupevných ocelí

Boguský Michal - Návrh rezacieho zariadenia pre termálne delenie materiálov plazmovým lúčom

Kopásek Branislav - Ultrazvuková defektoskopia nekovových materiálov

Mičiník Ján  - Trhliny za tepla v hliníkových zliatinách

Nigrovič Rastislav - Vplyv vybraných technologických parametrov laserového rezania kovových materiálov na   integritu povrchu reznej hrany

Pavlovič Juraj - Vplyv technologických parametrov laserového rezania na veľkosť a charakter vnútorných napätí v rezných hranách

Ščury Ján - Znižovanie nepriaznivého účinku Fe použitím korektorov

Šimo Martin - Technológia výroby odliatkov do sadrových formovacích zmesí pomocou bezmodelového formovania

Čerstvým inžinierom srdečne gratulujeme a prajeme veľa úspechov.

 

Štátne záverečné skúšky bakalárskeho štúdia 2014/2015

Dňa 27.5.2015 sa na Katedre technologického inžinierstva konali štátne bakalárske skúšky. Skúšky a obahajobu bakalárskej práce úspešne zvládli:

1.      BELUŠÍK Miroslav - Simulácia usmernenosti tuhnutia

2.      FUJAČEK Peter - Indukčné kalenie ložiskových krúžkov

3.      HRENÁK Michal - Opravy plynovodných potrubí z plastov

4.      JANEGA Matej - Detekcia studeného spoja ultrazvukovou defektoskopiou TOFD a Phased Array

5.      JELÍNKOVÁ Ivana - Analýza a zisťovanie vzniku chýb v kováčskych ingotoch

6.      KLEMENT Václav - Technológia indukčného tepelného spracovania ocelí

7.      MATEJKA Marek - Bezrámové formovanie na formovacom stroji DISAMATIC

8.      MIŠICOVÁ Tatiana - Technologické zariadenia pre indukčné tepelné spracovanie ocelí

9.      SUČANSKÝ Pavol - Snímanie teploty pri zápustkovom kovaní

10.    ŠTALMACH Ondrej - Termické delenie kovových materiálov

11.  ŠVAŇA Rastislav - Praktické príklady využitia techniky ultrazvukového skúšania metódou Phased Array

Úspešným absolventom štúdia srdečne gratulujeme a prajeme veľa úspechov!

Ročenka KTI 2014

V priloženom súbore nájdete ročenku KTI 2014. V ročenke je možné získať podrobné informácie o činnosti, aktivitách a celkovej práci našej katedry v roku 2014.

Ročenka KTI 2014

Ukončenie kalendárneho roka 2014 na KTI

Kalendárny rok 2014 na KTI sme ukončili v príjemnom prostredí malej reštaurácie za účasti súčasných a bývalých zamestnancov katedry. Všetkým kolegom ďakujeme za spoluprácu a želáme veľa úspechov v roku 2015.

Katedrovica KTI 2014

Tak ako každý rok, aj tento sa dňa 4.12.2014 konala tradičná Katedrovica KTI. Posedenie zamestnancov katedry so študentami sa začalo bowlingovým turnajom, kde sa víťazom stalo družstvo prvákov. Po príjemnom bowlingovom turnaji sa akcia presunula do priestorov zlievarne KTI. Druhákom boli vedúcou katedry udelené  pamätné odznaky KTI. Oficiálny program ukončila dražba putovného zlievača, ktorý sa dostal do rúk prvákov. Po oficiálnom programe nasledoval voľný program do večerných hodín.

Tradičný guláš KTI 2014 !

Dňa 11.7.2014 sa uskutočnil v dedinke Hliník nad Váhom už tradičný guláš KTI. Guláš sa konal v príjemnom prostredí za účasti takmer všetkých členov KTI. Aj napriek občasným dažďovým prehánkam akcia dopadla na jednotku.

Odovzdávanie cien Slovenskej zváračskej spoločnosti za diplomové práce za rok 2014 !

Dňa 8. Júla 2014 si dvaja študenti, dnes už kolegovia inžinieri, prevzali cenu udelenú Slovenskou zváračskou spoločnosťou ako uznanie za diplomovú prácu v študijnom odbore Strojárstvo. Ocenení boli páni Vladimír Bartánus a Martin Faturík, obaja končiaci študenti na Katedre technologického inžinierstva, ktorí mali diplomové práce smerované do oblasti zvárania a NDT kontroly zvarových spojov. Cenu im na pôde Katedry technologického inžinierstva odovzdal predseda SZS Ing. Pavol Radič za prítomnosti vedúcej katedry prof. Danky Bolibruchovej a doc. Miloša Mičiana.

Inžinierske štátne záverečné skúšky.

Dňa 10.6.2014 úspešne ukončili 2.stupeň vysokoškolského štúdia v dennej a externej forme na našej katedre: Bc. BARTÁNUS Vladimír, BcBLCHÁČ Matej..Bc. ČELLÁR Erich, Bc. FATURÍK Martin, Bc. HEŠO Jozef, Bc. LAGO Ján, Bc. MAJTÁN Milan, Bc. ŠIMKO Jaroslav, Bc. GYURÁSZ Ľudovít, Bc. JAŠEK Jakub, Bc. KUCHARČÍKOVÁ Eva, Bc. LIENER Martin, Bc. MOHYLÁK Tomáš, Bc. MOTOŠICKÁ Silvia, Bc. ŠČERBA Pavol, Bc. ČIERNIK Marek, Bc. HROMADA Miroslav, Bc. KENDERA Michal, Bc. KRPELAN Milan, Bc. NOVOSAD Juraj, Bc. PIEŠOVÁ Marianna, Bc. VAJDEČKA Ľubomír.

Srdečne blahoželáme a prajeme úspešný štart v novej práci.

Štátne záverečné skúšky 1. stupňa vysokoškolského štúdia!

Dňa 3.6.2014 sa na katedre konali štátne záverečné skúšky študentov 1.stupňa vysokoškolského vzdelávania.  Bakalárske skúšky úspešne zvládli:

Andrej BUČEK, Ondrej CHYLA, Peter JURÍK, Jozef MATEIČKA, Matej NOVÁK, Martin OLBERT, Dominik VALEK, Lukáš BIELEŠ, Anna CHOVANCOVÁ, Ján PAUČIN, Katarína POTOČÁROVÁ, Jiří PŮBAL, Roman RAJTEK, Juraj SLOBODA, Martin VAVRÍK

Srdečne blahoželáme!

Barborovica 2013

Začiatkom decembra 2013 sa na našej katedre konala tradičná Barborovica 2013. Spoločenská akcia bola zahájená futbalovým turnajom, v ktorom prekvapili víťazstvom naši štvrtáci. Po skončení športového zápolenia sme sa presunuli do priestorov zlievarne KTI, kde sa po otvorení akcie vedúcou katedry prof. Bolibruchovou, pokračovalo vo vedomostných súťažiach a súťažiach zručnosti. Profesori potvrdili svoje kvality a schopnosti prvým miestom. Po ukončení a vyhodnotení všetkých súťaží, prof. Bolibruchová odovzdala našim budúcim inžinierom pamätné odznaky KTI. Po slávnostnom odovzdaní  prišlo na rad draženie putovného zlievača, ktorého novým majiteľom sa úspešne stali štvrtáci. Našim štvrtákom blahoželáme a piatakom prajeme úspešné ukončenie inžinierskeho štúdia.

 

Športový deň rektorky ŽU v Žiline 2013

Tento rok sa Katedra technologického inžinierstva aktívne zúčastnila športového súperenia na Športových dňoch 2013. Ako jediný bronzovú medailu pre našu katedru získal Andrej Zrak v disciplíne športová streľba. K tretiemu miestu Andrejovi gratulujeme a ostatným kolegom ďakujeme za aktívnu účasť!

vzduchovka1

Katedrový guláš 2013

Ako každý rok sa aj začiatkom tohto leta konal Katedrový guláš. V príjemnom prostredí v areáli Paľovej búdy na Veľkom diely sa v kolektíve KTI preberali nie len pracovné záležitosti :) .

Majstrovstvá ŽU v lyžovaní a snowboardingu 2013

Dňa 27.3.2013 sa uskutočnili Majstrovstvá ŽU v zjazdovom lyžovaní a snoubordingu. Podujatie sa konalo tradične vo Vrátnej doline.  Výborné umiestnenie dosiahli aj naši kolegovia z katedry a študent 2.ročníka inžinierskeho štúdia.

Kategórie:

Zamestnanci do 65 rokov- lyže:

  1. miesto:  Ján Pleva
  2. miesto: Augustín Sládek

Študenti- snowborad 9. miesto : Bc. Peter Jankejech

lyze_web

Barborovica 2012

Ako každý rok sa aj v decembri roku 2012 na počesť sv. Barbory – patrónky zlievačov, konala na Katedre technologického inžinierstva tradičná Barborovica. Spoločenské stretnutie bolo otvorené futbalovým turnajom v ktorom si medzi sebou zmerali sily študenti  1. a 2. ročníka inžinierskeho štúdia, doktorandi a pracovníci katedry. Po futbalovom turnaji v ktorom sa stali víťazmi študenti 1. ročníka inžinierskeho štúdia priateľské stretnutie pokračovalo v priestoroch katedrovej zlievarne. Po otvorení spoločenského posedenia vedúcim katedry prof. Augustínom Sládekom, boli  študentom 2. ročníka inžinierskeho štúdia odovzdané z rúk vedúceho katedry pamätné odznaky. Následne pokračoval spoločenský program plný súťaží, v rámci ktorého prebehla dražba putovného zlievača. Dražba prebehla v súlade s pravidlami, ale vydražený zlievač vyšiel študentov 1. ročníka dosť draho. Po oficialitách mohla začať voľná zábava.

Posledná prednáška 2012

Ako už býva dobrým zvykom, končiaci študenti 2. ročníka inžinierskeho štúdia sa symbolicky lúčia so študentským životom na „poslednej prednáške“. Spoločenská akcia organizovaná študentmi sa teší veľkej obľube. Odborné prednášky našich profesorov a docentov sa zmenia na vtipné glosovanie tém bežného života.