Štátne záverečné skúšky bakalárskeho štúdia 2016/2017

Štátne záverečné skúšky bakalárskeho štúdia sa na našej katedre tento rok konali 1.6.2017. V bakalárskom štúdiu končilo 13 absolventov s témami:

Babinec Martin – Formy pre liatie kovov pod tlakom

Bača Miloš - Tvárnenie hydraulickým rázom

Bagín Lukáš - Využitie laserových technológií v strojárskom priemysle

Bartoš Michal - Návrh zariadenia pre rotačné tvárnenie kovových materiálov

Demčáková Lýdia - Úloha Mn v zliatinách Al-Si

Dzurenda Miroslav - Možnosti identifikácie povrchových chýb materiálov a konštrukcií v strojárskej praxi

Gavlas Martin - Prehľad moderných metód rezania technických materiálov

Honek Lukáš - Trecie premiešavacie zváranie kovových materiálov

Jurák Peter - Špeciálne metódy výroby odliatkov

Krajmerová Monika- Mikrotvárnenie

Mikolaj Matúš - Konštrukcia nástroja pre dopredné pretlačovanie neželezných kovov

Staš Miroslav - Tepelné spracovanie odliatkov zo zliatin hliníka

Šivec Ján - Zvyšovanie produktivity zvárania pri elektrickom oblúkovom zváraní

 

Úspešným absolventom gratulujeme a želáme veľa úspechov!