Štúdium

Katedra technologického inžinierstva zabezpečuje výučbu vo všetkých troch stupňoch vysokoškolského štúdia v dennej aj v externej forme.

 

      Koordinátor pre pedagogiku

PastircakRichard

 

doc. Ing. Richard Pastirčák, PhD.

Miestnosť:      NA303b

Tel.:              041/5132797

E-mail:           richard.pastircak@fstroj.uniza.sk