Téma diplomovej práce na šk. rok 2017/2018 spoločnosti Klauke Slovakia, s.r.o.

Téma DP:

Vplyv parametrov odporového zvárania na kvalitu zvaru

Cieľ DP:

Stanovenie optimálnych parametrov odporového zvárania na základe experimentálnych prác smerujúcich k zlepšeniu kvality odporových zvarov.

Konzultant: František Bednár, Manažér kvality, Klauke Slovakia, s.r.o.

V prípade záujmu kontaktovať

Martina Puobišová, HR Manager

Phone +421/43/58 323 27

Fax      +421/43/58 323 19

Cell      +421 903 614 897

Klauke Slovakia s.r.o.

http://www.klauke.com