Účasť na medzinárodnej konferencii MACHINE MODELING AND SIMULATIONS 2017

V dňoch 5. – 8. septembra 2017 sa v kúpeľnom mestečku Sklené Teplice pod záštitou rektorky ŽU v Žiline Dr. h. c. prof. Ing. Tatiana Čorejová, PhD. uskutočnila medzinárodná konferencia  „XXII. Slovak – Polish Scientific Conference on Machine Modelling and Simulations 2017“, na ktorej nemohla chýbať ani Katedra technologického inžinierstva. Našu katedru zastupovali – Ing. Radoslav Koňár, PhD., Ing. Marek Brůna, PhD., Ing. Rastislav Nigrovič a Ing. Ján Ščury, ktorí aktívne prezentovali svoje príspevky a zapájali sa do diskusií.

Na konferencii boli prezentované nasledovné príspevky:

M. Brůna, R. Pastirčák, D. Bolibruchová – Effect of the pressed ceramic filters on the reoxidation process

R. Koňár, M. Mičian, A. Zrak – Lap weld joint modelling and simulation of welding in programme SYSWELD

R. Nigrovič, J. Meško, M. Žmindák, A. Zrak. – Finite elemnet simulation of laser cutting process of steel sheet

R. Pastirčák, M. Brůna, D. Bolibruchová – Simulation of solidification during crystallization under pressure

R. Pastirčák, J. Ščury, T. Fecura – Heat flow and heat transfer coefficient during crystallization under the pressure

A. Zrak, R. Koňár – Identifying the cause of cutting tool failure by simulation software

R. Nigrovič, J. Meško – Optical attributes influence on mechanical properties of laser cutted PMMA

M. Brůna, A. Remišová – Flap casting of turbine engine optimalization by numerical simulation