Diplomové práce - archív

 

2021
Študent Názov diplomovej práce Vedúci práce
Marián Brilla Aplikácia technológie vákuového pretavovania laserom pri aditívnej výrobe Sládek Augustin, prof. Ing. PhD.
Martin Hodák Návrh konštrukcie tvárniaceho nástroja s predĺženou životnosťou činných dielov Moravec Ján, doc. Ing. PhD.
Marek Káčer Nové materiály pre tvárniace nástroje v plošnom tvárnení Moravec Ján, doc. Ing. PhD.
Dominik Kucbel Porovnanie vplyvu chýb na rozloženie zvyškových napätí vo zvaroch pomocou numerických výpočtov Koňár Radoslav,  Ing. PhD.
Marek Kučera Semi solid squeeze casting eutektických zliatin Pastirčák Richard, doc. Ing. PhD.
Paulína Vojtušová Vnútorná kvalita hliníkového odliatku vyrábaného vysokotlakovým odlievaním Matejka Marek,  Ing. PhD.
Martina Sýkorová Vplyv synergického účinku Zr a Sr na zliatinu AlSi7Mg0,3Cu pre potreby automobilového priemyslu Kantoríková Elena,  Ing. PhD.
Dávid Brezina Využitie technológie zvárania pod tavivom pre oblasť výroby zváraných konštrukcií Patek Marek, Ing. PhD.
Vladimír Bechný Znižovanie reoxidácie vo vtokovej sústave pomocou  penových filtrov Brůna Marek, doc. Ing. PhD.
Ľuboš Šárfy Zostavenie CCT diagramu pre vysokopevnú oceľ S960MC pomocou dilatometrických skúšok Mičian Miloš, doc. Ing. PhD.
2020
2019
2018
2017
2016
© 2021 Strojnicka fakulta. Všetky práva vyhradené.