doc. Ing. Marek Brůna, PhD.

 

Bruna.jpg

Ing. Marek Brůna, PhD.

kancelária: BA 313

tel: +421 917 463 085

email: marek.bruna@fstroj.uniza.sk

ORCID ID: 0000-0003-3742-7422

Web of Science Reseacher: AAE-6750-2022

Scopus Author Identifier: 55561846100

 

Profesijné zameranie:

Výskum v oblasti metalurgie s orientáciou na reoxidačné procesy v zlievarenskej forme, tvorbu bi-filmov v hliníkových zliatinách, využitie numerickej simulácie v zlievarenstve, simulácia prúdenia a tuhnutia kovu, filtrácia tekutého kovu vo vtokových systémoch, analýza vzniku trhlín odliatkov z hliníkových zliatin.

 

 

 

Najvýznamnejšie publikácie

[ADC] Brůna, M., Blatnický, M., Sága, M., Dižo, J. 2020. Application of light metal alloy EN AW 6063  to vehicle frame construction with innovated steering mechanism. Materials, Volume 13, Issue 4, ISSN 1996-1944, IF 2019 – 3,057, Q2.

[ADC] Brůna, M., Bolibruchová, D., Pastirčák, R., Remišová, A . 2019. Gating system design optimization of investment casting process. Journal of materials engineering and performance. Volume 28, issue 7, ISSN 1059-9495. IF 2019 1,652, Q3.

[ADC] Brůna, M., Bolibruchová, D., Macko, J. 2014. Elimination of negative effect of Fe in secondary alloys AlSi6Cu4 (EN AC 45 000, A 319) by nickel. 2014. In: Archives of Metallurgy and Materials. ISSN 1733-3490. - Roč. 59, č. 2, s. 1837-1842. IF 2014: 1.090, Q2.

[ADC] Brůna, M. 2017. Development of hot tearing evaluation method for al-based alloys. 2017. In: Archives of metallurgy and materials. - ISSN 1733-3490. - Vol. 62, iss. 1 (2017), s. 345-349. IF 2017: 0.625, Q4.

[ADC] Brůna, M., Pastirčák, R., K. Major-Gabryś. 2018. Effect of strontium inoculation on hot tearing in aluminium alloys. 2018. In: Archives of Metallurgy and Materials. ISSN 1733-3490. - Roč. 63, č. 4 (2018), s. 1837-1842. IF 2018: 0.697, Q4.

[ADC] Brůna, M., Remišová, A., Sládek, Effect of filter thickness on reoxidation and mechanical properties of aluminium alloy AlSi7Mg0.3. 2019. Marek Brůna, Anna Remišová, Augustín Sládek. 2019. In: Archives of Metallurgy and Materials. ISSN 1733-3490. IF 2018: 0.697, Q4.

[ADC] Brůna, M., Galčík, M., Vasková, I. 2021. Numerical simulation and experimental validation of melt flow in the naturally pressurized gating system [electronic. In: Processes [electronic]. - ISSN 2227-9717 (online). - Roč. 9, č. 11, Q3.

 

Riešené projekty

Zodpovedný riešiteľ

VEGA - Koncepcia a realizácia moderného centra diagnostiky a riadenia kvality odliatkov a zvarencov - 1/0706/18

Spoluriešiteľ

 1. KEGA – Zodpovedný riešiteľ – prof. Ing. Dana Bolibruchová, PhD. - Katalóg chýb hliníkových odliatkov - 135-054ŽU-4/2010.
 2. KEGA - Zodpovedný riešiteľ – prof. Ing. Dana Bolibruchová, PhD. - Tvorba multimediálneho programu vzdelávania pre štúdium zlievarenskej metalurgie a technológie v 2 svetových jazykoch - 006ŽU-4/2012.
 3. KEGA - Zodpovedný riešiteľ – doc. Ing. Peter Fabian, PhD. - Návrh vzdelávacieho strediska pre technológiu tepelného spracovania železných a neželezných kovov - 042ŽU-4/2015.
 4. VEGA - Zodpovedný riešiteľ – prof. Ing. Augustín Sládek, PhD. - Technológie a simulácie pre aplikácie v priemyselnej výrobe - 1/0610/12.
 5. VEGA - Zodpovedný riešiteľ – prof. Ing. Augustín Sládek, PhD. Inovatívne technologické procesy pre aplikáciu v automobilovom priemysle - 1/0210/09.
 6. KEGA – Zodpovedný riešiteľ – prof. Ing. Dana Bolibruchová, PhD. - Integrované virtuálne laboratórium na výučbu zlievarenskej metalurgie a technológie (manuál s možnosťou využitia v e-vzdelávaní) - 3/5197/07.
 7. VEGA - Zodpovedný riešiteľ - prof. Ing. Dana Bolibruchová, PhD - Vplyv pretavovania recyklovaných hliníkových zliatin na úžitkové vlastnosti náročných odliatkov automobilového priemyslu - 1/0494/17.
 8. VEGA - Zodpovedný riešiteľ - doc. Ing. Richard Pastirčák, PhD - Technológia vytavovania voskových modelov z keramických škrupinových foriem využitím mikrovlného a konvenčného ohrevu pre aplikáciu pri kusovej výrobe - 1/0684/08.
 9. VEGA - Zodpovedný riešiteľ - prof. Ing. Dana Bolibruchová, PhD - Skúmanie vplyvov metalurgického spracovania na úžitkové vlastnosti zinkových odliatkov s vysokou presnosťou pri odstredivom odlievaní do silikónových foriem - 1/4098/07.
 10. Operačný program Výskum a vývoj financovaného z Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Zariadenie na výrobu prototypových súčastí odlievaním na počítačovo riadenej báze - ITMS 26220220047.
 11. Kompetenčné centrum pre priemyselný výskum a vývoj v oblasti ľahkých kovov a kompozitov - ITMS kód projektu 26220220154.
 12. „Systematizácie transferu pokrokových technológií a poznatkov medzi priemyselnou sférou a univerzitným prostredím“ - ITMS kód projektu: 26110230004.
 13. Podpora kvality vzdelávania a rozvoj ľudských zdrojov v oblasti technického výskumu a vývoja v priestore modernej vedomostnej spoločnosti . ITMS 26110230117

 Práce a projekty s realizačných výstupom pre prax

 1. ŠKOLENIE METALURGOV – P-102-0057/16. Medzinárodné školenie metalurgov, technológov, procesných inžinierov a pracovníkov zlievarní neželezných kovov z praxe. Školenie sa uskutočnilo v hoteli Gold v Terchovej. Zúčastnilo sa ho 45 frekventantov z 15 zlievarenských firiem z Českej a Slovenskej republiky. Člen organizačného výboru + prednáška s názvom „reoxidácia hliníkových zliatin“. 2016.
 2. Workshop “Filtrácia tekutých kovov 2016″. 27-28.1. Medzinárodný workshop Filtrácia tekutých kovov pre prax. Akciu pod záštitou pani prof. Dany Bolibruchovej organizovala Katedra technologického inžinierstva, Strojnícka fakulta Žilinskej Univerzity v Žiline. Člen organizačného výboru + prednáška „paradoxy filtrácie“.
 3. ANALÝZA FILTRÁCIE POMOCOU ZLIEVARENSKÉHO PROGRAMU PROCAST. Objednávateľ: Keramtech, S.r.o., Horská 139, Žacléř. Česká republika. Riešitelia: prof. Ing. Dana Bolibruchová, PhD., Ing. Marek Brůna, PhD. 2013.
 4. HODNOTENIE PRIETOČNOSTI FILTROV. Objednávateľ: Keramtech, S.r.o., Horská 139, Žacléř. Česká republika. Riešitelia: prof. Ing. Dana Bolibruchová, PhD., Ing. Marek Brůna, PhD. 2014.
 5. SIMULÁCIA LPC LIATIA DO U KONTAJNERU, SIMULÁCIA LPC LIATIA DO V KONTAJNERU.. Objednávateľ: VFB Contuinental Barum s.r.o., Objízdná 128, 765 31 Otrokovice. Česká Republika. Riešitelia: doc. Ing. Richard Pastirčák, PhD., Ing. Marek Brůna, PhD. 2014.
 6. SIMULÁCIA PLNENIA A TUHNUTA ODLIATKU a ROZŠÍRENÁ ANALÝZA POMOCOU APM modulu. Objednávateľ: DOR s.r.o., Považské Podhradie 312, 017 04 Považská Bystrica. Riešitelia: doc. Ing. Richard Pastirčák, PhD., Ing. Marek Brůna, PhD. 2013.
 7. NÁHRADA BERÝLIA PRI LIATÍ AL ZLIATIN DO EMK PRI POLPLYNULOM LIATÍ V AIB. Objednávateľ: ALINVEST Břidličná ČR. Riešitelia: prof. Ing. Dana Bolibruchová, PhD., Ing. Marek Brůna, PhD. 2010.
© 2021 Strojnicka fakulta. Všetky práva vyhradené.