Mician.jpg

doc. Ing. Miloš Mičian, PhD.

Kancelária: BA 310

tel.: +421 41 513 2768

e-mail: milos.mician@fstroj.uniza.sk

ORCID ID: 0000-0002-4185-6505

Web of Science Researcher ID: AAB-6779-2019

Scopus Author Identifier: 6508300809

 

Profesijné zameranie

zvariteľnosť konštrukčným ocelí, oblúkové technológie zvárania, experimentálne metódy v riešení teplotných polí a deformácii pri zváraní, monitoring parametrov oblúkových spôsobov zvárania, metalografická analýza zvarových spoj, tvorba WPS, BPS a CPS, deštruktívne skúšky pre schvaľovanie WPQR, BPAR a CPQR,

 

 

 

Najvýznamnejšie publikácie

Malek, M. and Mician, M. and Moravec, J. Determination of Phase Transformation Temperatures by Dilatometric Test of S960MC Steel, Archives of Foundry Engineering 21(2), 57-64, 2021

Mician, M. and Fratrik, M. and Kajanek, D. Influence of Welding Parameters and Filler Material on the Mechanical Properties of HSLA Steel S960MC Welded Joints, Metals 11(2), 2021

Gucwa, M. and Winczek, J. and Wieczorek, P. and Mician, M. and Konar, R. THE ANALYSIS OF FILLER MATERIAL EFFECT ON PROPERTIES OF EXCAVATOR CRAWLER TRACK SHOE AFTER WELDING REGENERATION, Archives of Metallurgy and Materials 66(1), 31-36, 2021

Mician, M. and Winczek, J. and Harmaniak, D. and Konar, R. and Gucwa, M. and Moravec, J. PHYSICAL SIMULATION OF INDIVIDUAL HEAT-AFFECTED ZONES IN S960MC STEEL, Archives of Metallurgy and Materials 66(1), 81-89, 2021

Konar, R. and Mician, M. and Malek, M. and Gutkal, J. and Gucwa, M. and Winczek, J. NUMERICAL SIMULATION OF A TEMPERATURE FIELD DURING MULTI-BEADS SURFACE WELDING, Journal of Applied Mathematics and Computational Mechanics 20 (1), 49-59, 2021

Malek, M. and Mician, M. IMPROVING CUTTING CAPABILITY OF PLASMA BEAM BY MODIFYING THE NOZZLE GEOMETRY SUPLIED BY FEM, 26th International Conference on Engineering Mechanics (IM), Engineering Mechanics, 334-337, 2020

Mician, M. and Harmaniak, D. and Novy, F. and Winczek, J. and Moravec, J. and Trsko, L. Effect of the t(8/5) Cooling Time on the Properties of S960MC Steel in the HAZ of Welded Joints Evaluated by Thermal Physical Simulation, Metals 10(2), 2020

Mician, M. and Jerzy and Gucwa, M. and Konar, R. and Malek, M. and Postawa, P. Investigation of Welds and Heat Affected Zones in Weld Surfacing Steel Plates Taking into Account the Bead Sequence, Materials 13(24), 2020

Bohacik, M. and Mician, M. and Konar, R. and Trsko, L. and Winczek, J. Ultrasonic Control of Ductile Cast Iron Castings by Phased Array Technique. Archives of Foundry Engineering 19(2), 9-14, 2019

Bohacik, M. and Mician, M. and Sladek, A. Evaluating the Attenuation in Ultrasonic Testing of Castings, Archives of Foundry Engineering 18(2), 151-156, 2018

Gucwa, M. and Mician, M. and Makles, K. and Winczek, J. The Effect of Additional Shielding Gas on Properties and Erosion Resistance of High Chromium Hardfacing, International Conference on Manufacturing Engineering and Materials (ICMEM), Lecture Notes in Mechanical Engineering, 413-420, 2019

Hlavaty, P. and Krejci, L. and Mician, M. and Hlavaty, J. and Ltd, Tanger. RESEARCH OF THE PROPERTIES OF DEPOSITION SOLDERING WITH EMBEDDED TUNGSTEN CARBIDES, 28th International Conference on Metallurgy and Materials (METAL), 1034-1038, 2019

Winczek, J. and Gucwa, M. and Mician, M. and Konar, R. and Parzych, S., THE EVALUATION OF THE WEAR MECHANISM OF HIGH-CARBON HARDFACING LAYERS, Archives of Metallurgy and Materials 64(3), 1111-1115, 2019

Winczek, J. and Gucwa, M. and Mician, M. and Makles, K., Numerical Analysis of the Influence of Electrode Inclination on Temperature Distribution during GMAW Overlaying, Mathematical Problems in Engineering 2019, 2019

Konar, R. and Mician, M. and Bohacik, M. and Gucwa, M., IDENTIFICATION OF LACK OF FUSION AND INCOMPLETE PENETRATION IN BUTT WELD JOINT BY ULTRASONIC PHASED ARRAY METHOD AND X-RAY METHOD, Archives of Metallurgy and Materials 64(3), 1117-1124, 2019

Lago, J. and Trsko, L. and Jambor, M. and Novy, F. and Bokuvka, O. and Mician, M. and Pastorek, F. Fatigue Life Improvement of the High Strength Steel Welded Joints by Ultrasonic Impact Peening, Metals 9 (6), 2019

Konar, R. and Mician, M. MATERIAL ULTRASONIC ATTENUATION INFLUENCE ON CONVENTIONAL ULTRASONIC NON-DESTRUCTIVE COPPER ALLOY CAST TESTING, Archives of Metallurgy and Materials 64(1), 353-357, 2019

Jambor, M. and Ulewicz, R. and Novy, F. and Bokuvka, O. and Trsko, L. and Mician, M. and Harmaniak, D. Evolution of Microstructure in the Heat Affected Zone of S960MC GMAW Weld, 10th Conference on Terotechnology, Materials Research Proceedings 5, 78-83, 2018

Konar, R. and Mician, M. and Zrak, A. Lap weld joint modelling and simulation of welding in programme SYSWELD, 22nd Slovak-Polish Scientific Conference on Machine Modelling and Simulations (MMS), MATEC Web of Conferences 157, 2018

Mician, M. and Konar, R. and Hlavaty, I. and Winczek, J. and Gucwa, M. The Repair of Foundry Defects in Steel Castings Using Welding Technology, Archives of Foundry Engineering, 18(2), 177-180, 2018

Winczek, J. and Mician, M. and Ivanov, V. THE MODELLING OF TEMPERATURE-DEPENDENT STRESS- -STRAIN CURVES FOR WELDABLE STEELS, Journal of Applied Mathematics and Computational Mechanics 17(3), 111-117, 2018

Konar, R. and Mician, M. Ultrasonic Inspection Techniques Possibilities for Centrifugal Cast Copper Alloy, Archives of Foundry Engineering, 17(2), 35-38, 2017

Sladek, A. and Patek, M. and Mician, M. BEHAVIOR OF STEEL BRANCH CONNECTIONS DURING FATIGUE LOADING, Archives of Metallurgy and Materials 62(3), 1597-1601, 2017

Mician, M. and Konar, R. Repairs of Damaged Castings Made of Graphitic Cast Iron by Means of Brazing, Archives of Foundry Engineering, 17(3), 91-96, 2017

 

Riešené projekty

Zodpovedný riešiteľ

KEGA - 009ŽU-4/2019 Implementácia poznatkov z oblasti výskumu zvárania vysokopevných ocelí do edukačného procesu študijných programov strojárske technológie a technické materiály

EkoFond Projekt č. 561/PG04/2011 Využitie softvérovej a inšpekčnej technológie za účelom identifikovateľnosti a dokumentácie stavieb plynovodných zariadení

VEGA 1/0547/11 Algoritmizácia špecifických dejov v elektrickom oblúku pre tvorbu nových synergických kriviek riadenia invertorových zváracích zdrojov

KEGA 039ŽU-4/2011 Moderné metódy vo výučbe zváracích inžinierov pre oblasť automobilovej výroby                                                                                

Spoluriešiteľ

VEGA – 1/0863/13 Technologické aspekty laserového rezania, numerické modelovanie a simulácia z hľadiska optimalizácie, zvýšenia kvality a efektívnosti  technologického procesu výroby

KEGA - 034ŽU-4/2015 Elektronický katalóg defektov a ich ultarzvukových indikácií pri skúšaní materiálov novou ultrazvukovou metódou Phassed Array

KEGA 014ŽU-4/2016 Multimediálna implementácia laserového rezania ocelí a kompozitných materiálov v strojárskom priemysle v systéme výuky formou interaktívnych aplikácií

APVV-20-0427 (2020) Nové prístupy k zvyšovaniu únavovej životnosti zvarových spojov vysokopevných konštrukčných ocelí

KEGA - 054ŽU-4/2012  Multimediálna implementácia modelovania vo výučbe zváracích procesov

 

Práce a projekty s realizačných výstupom pre prax

Inštitút kvality a vzdelávania, s.r.o., Žilina - Analýza mechanických vlastností konštrukčných ocelí pre účely schvaľovania WPQR

MEDEKO CAST s.r.o., Považská Bystrica - Hodnotenie veľkosti zrna v mosadzných veľkorozmerných odstredivo liatych krúžkov pre veterné elektrárne

ContiTech Vibration Control Slovakia s.r.o, Púchov – Analýza poškodenia krúžku z elastomérovým jadrom pre aplikáciu pre vysokozdvižné vozíky

ENPAY TRANSFORMER COMPONENTS s.r.o., Levice – Analýza rezných hrán po laserovom termickom delení plechov pre účely schvaľovania CPQR

MontIRP s.r.o., Žilina – Analýza rezných hrán po laserovom termickom delení plechov pre účely schvaľovania CPQR

TÜV NORD Slovakia, s.r.o., BRATISLAVA – Analýza rezných hrán po laserovom termickom delení plechov pre účely schvaľovania CPQR

Výskumný ústav dopravný, a.s. Žilina – Makro a Mikroštruktúrna analýza spájkovaných spojov

Výskumný ústav dopravný, a.s. Žilina – Anlaýza mikroštruktúry pre účely schvaľovania WPQR

Consulting & Control of Welding, s.r.o., Žilina - Hodnotenie zvariteľnosti oceľových mostných konštrukcií zváraných pri nízkych teplotách

SPP – distribúcia, a.s., Bratislava - METODIKA MERANIA TVRDOSTI NA PLYNOVODNOM POTRUBÍ POMOCOU MOBILNÉHO TVRDOMERU KRAUTKRAMER MIC 20

SPP – distribúcia, a.s., Bratislava - Analýza zvarových spojov na  odbočkách VTL plynovodu spôsobujúca vznik trhlín s následným únikom plynu, až po havarijný stav

© 2021 Strojnicka fakulta. Všetky práva vyhradené.