Bakalárske práce - archív

 

2023
Študent Názov diplomovej práce Vedúci práce
Buday Radovan Globulizácia štruktúry hliníkových zliatin Pastirčák Richard, doc. Ing., PhD.
Guoth Miroslav  Izotermické tepelné spracovanie ocele 100Cr6 Fabian Peter, doc. Ing., PhD.
Kaličiak Daniel  Vplyv hrúbky, chemického zloženia a spôsobu výroby vysokopevných ocelí na vlastnosti TOO zvarových spojov Mičian Miloš, doc. Ing., PhD.
Klopan Jakub  Vlastnosti a spracovanie horčíkových zliatin Pastirčák Richard, doc. Ing., PhD.
Rak Marcel  Opravy plynovodných potrubí v praxi Koňár  Radoslav, Ing.,PhD.
Šimko Marián  Aditívne technológie v zlievarenstve Brůna Marek, doc. Ing., PhD.
2022
2021
2020
2019
2018
2017
© 2021 Strojnicka fakulta. Všetky práva vyhradené.