Dizertačné práce - archív

 

2023
Študent Názov dizertačnej práce Vedúci práce
Marek Galčík, Ing. Zvyšovanie kvality odliatkov hliníkových zliatin modifikáciou vtokovej sústavy Bruna Marek, doc. Ing. PhD.
Lukáš Širanec, Ing. Vývoj hliníkových zliatin na odliatky pre automobilový priemysel Bolibruchová Dana, prof. Ing. PhD.
Martin Frátrik, Ing.

Štúdium mikroštruktúrnych zmien a ich účinkov na výsledné mechanické vlastnosti zvarových spojov vybratých HSLA ocelí

Mičian Miloš, doc. Ing. PhD.
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
© 2021 Strojnicka fakulta. Všetky práva vyhradené.