Bolibruchova.jpg

prof. Ing. Dana Bolibruchová, PhD.

Kancelária: BA 301

tel.: +421 41 513 2772

e-mail: danka.bolibruchova@fstroj.uniza.sk

ORCID ID: 0000-0002-7374-9763

Web of Science Researcher ID: ADC-9774-2022

Scopus Author Identifier: 55521473400

 

Profesijné zameranie

 

 

Vedecko-odborný profil:

 • zlievarenská metalurgia neželezných kovov,
 • metalurgický vývoj nových materiálov na báze neželezných kovov s dôrazom na hliníkové zliatiny,
 • reoxidačné procesy hliníkových zliatin,
 • analýzy možností eliminácie škodlivého účinku železa v recyklovaných zliatinách,
 • analýzy a popisu mechanizmov filtrácie hliníkových zliatin ,
 • predikovanie a možnosti zvyšovania úžitkových vlastností hliníkových zliatin pre vysokoteplotné aplikácie s využitím prechodných kovov,
 • zlievarenská technológia.

Pedagogická činnosť (garantka predmetov): 

 • Semestrálny projekt (bakalárske štúdium),
 • Zlievarenská metalurgia (inžinierske štúdium),
 • Zlievarenská technológia (Ing. štúdium) (inžinierske štúdium),
 • Odborná prax (Ing. štúdium) (inžinierske štúdium),
 • Tepelné spracovanie (Ing. štúdium) (inžinierske štúdium),
 • Diplomová práca (inžinierske štúdium),
 • Moderné spracovateľské technológie (doktorandské štúdium),
 • Teória a technológia v odbore (doktorandské štúdium),
 • Progresívne materiály a technológie v odbore (doktorandské štúdium),
 • Dizertačná skúška (doktorandské štúdium),
 • Dizertačná práca (doktorandské štúdium).

Najvýznamnejšie vedecké publikácie:

 1. Bolibruchová,D., Kuriš, M., Matejka, M., Kasińska, J.(2022): Study of the Influence of Zirconium, Titanium and Strontium on the Properties and Microstructure of AlSi7Mg0.3Cu0.5 Alloy. Materials 2022, 15, ISSN 1996-1944, s. 1-20 https://doi.org/10.3390/ma15103709, IF: 3,623  Q1.
 2. Kasińska, J., Matejka, M., Bolibruchová,D., Kuriš, M., ŠIRANEC, L.(2021): Effect of returnable material in batch on hot tearing tendency of AlSi9Cu3 alloy. Materials - ISSN 1996-1944 (online). - Roč. 14, č. 7, s. 1-15.  https://www.mdpi.com/1996-1944/14/7/1583 IF: 3,623 
 3. Bolibruchová,D., Matejka, M., MICHALCOVÁ, A., Kasińska, J.(2020): Study of natural and artificial aging on AlSi9Cu3 alloy at different ratios of returnable material in the batch. In: Materials, ISSN 1996-1944, Roč. 13, č. 20 1-16, IF: 3,623  Q1.
 4. Kasińska, J., Bolibruchová,D., Matejka, M.(2020): The influence of remelting on the properties of AlSi9Cu3 alloy with higher iron content. In: Materials, ISSN 1996-1944 Roč. 13, č. 3, s. 1-13; https://www.mdpi.com/1996-1944/13/3/575 IF: 3,623
 5. Matejka, M., Bolibruchová,D.,PODPROCKÁ, R. (2021) : The influence of returnable material on internal homogeneity of the high-pressure die-cast AlSi9Cu3(Fe) alloy.In: Metals, ISSN 2075-4701, Roč. 11, č. 7, s. 1-14. https://www.mdpi.com/2075-4701/11/7/1084, IF: 2,351  Q2.
 1. Brůna,, Bolibruchová,D.,PASTIRČÁk, R., REMIŠOVÁ, A.(20219): Gating systems design optimization for investment casting process. In: Journal of Materials Engineering and Performence. ISSN 1059-9495, roč. 28, č.7 s. 3887-3893, IF: 1,819 Q2.
 2. Bolibruchová,D., Kuriš, M., Matejka, M., major-gabryś,k., vicen, m.(2021): Effect of Ti on selected properties of AlSi7Mg0.3Cu0.5 alloy whit constant addition of Zr. In: Archives od Metallurgy and Materials. ISSN 1733-3490, roč. 66, č.1, s. 65-72
  IF: 0,767, Q4.
 3. Matejka, M., Bolibruchová,D.,CHALUPOVÁ, M. (2021): Study of the properties of the AlSi9Cu3 alloy depending on the ratio of returnable material in the batch. In: Archives od Metallurgy and Materials. ISSN 1733-3490, roč. 66, č.1, s. 15-23
  IF: 0,767, Q4.
 4. Hajdúch, P. Djurdjevič,M., Bolibruchová,D.,SIMIcevic, Z. (2020): Effect of zirconium on the solidification path and structural properties of commercial AlSi10MgCu alloy. In: Archives od Metallurgy and Materials. ISSN 1733-3490, roč. 65, č.2, s. 549-554, IF: 0,767, Q4.
 5. Hajdúch, P. Djurdjevič,M., Bolibruchová,D.,SIMIcevic, Z. (2019): Impact of zirconium on the structural and mechanical properties of commercial AlSi10MgCu alloy. In: Archives od Metallurgy and Materials. ISSN 1733-3490, roč. 64, č. 3, s. 1007-1100, IF: 0,767, Q4.
 6. Bolibruchová,D., PODPOROCKÁ, R., PASTIRČÁk, R., major-gabryś,k.(2018): Effect of strontium on hot tearing in alumium alloys. In: Archives od Metallurgy and Materials. ISSN 1733-3490, roč. 63, č. 4, s. 1883-1888, IF: 0,767, Q4.
 7. Bolibruchová,D., Richtárech, L., Dobosz, S.M., major-gabryś,k.(2017): Utilisation of mould temperature change in eleiminating tje Al5FeSi phases in secondary AlSi7Mg0.3 alloy. In: Archives od Metallurgy and Materials. ISSN 1733-3490, roč. 62, č. 1, s. 339-344, IF: 0,767, Q4.
 8. Medlen, D., Bolibruchová,D.(2016): Effect of Sb-modification on the microstructure and mechanical propertie of secondary aloy 319. (2016) In: Archives od Metallurgy and Materials. ISSN 1733-3490, roč. 61, č. 2a, s. 553-558, IF: 0,767, Q4.
 9. Bolibruchová,D., žihalová, M.(2014): Vanadium ifluence on iron based intermetallic phases in AlSi6Cu4 alloy. In: Archives od Metallurgy and Materials. ISSN 1733-3490, roč. 59, č. 3, s. 1029-1032, IF: 0,767, Q4.
 10. Bolibruchová,D.,Macko, J., Brůna,(2014): Elimination of negative effect of Fe in secondary alloys AlS6Cu4 (EN AC45 000, A319) by nickel. In: Archives od Metallurgy and Materials. ISSN 1733-3490, roč. 59, č. 2, s.717-721, IF: 0,767, Q4.

 

Aktuálne riešené projekty:

 • KEGA:022ŽU-4/2021 : Implementácia inovatívnych prvkov s dôrazom na rozvoj zručností a flexibility študentov v študijnom programe Strojárske technológie. (zodpovedný riešiteľ)
 • VEGA: Výskum a vývoj novej zliatiny AlSi5Cu2Mg1-X s orientáciou na výrobu odliatkov pre ekologickú mobilitu. (zodpovedný riešiteľ)
 • Grantový projekt UNIZA: Výskum a vývoj novej zliatiny AlSi5Cu2Mg1 s orientáciou na výrobu odliatkov pre e-mobilitu. (spoluriešiteľ)

 

 Spolupráca s praxou:

Nemak Slovakia, s.r.o. Žiar nad Hronom; Dor, s.r.o. Považská Bystrica; CPP, s.r.o. Považská Bystrica; M-Cast, s.r.o. Považská Bystrica.

© 2021 Strojnicka fakulta. Všetky práva vyhradené.