63. Międzynarodowa Konferencja Naukowa

 

     V dňoch 20. - 22. septembra 2023 sa v poľskom meste Gliwice konala 63. Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Krzepnięcie i Krystalizacja Metali 2023". Na konferencii mala početné zastúpenie aj naša katedra v zložení: doc. Ing. Marek Bruna, PhD.; Ing. Elena Kantoríková, PhD., Ing. Marek Matejka, PhD.; Ing. Martina Sýkorová a Ing. Martin Medňanský. Účastníci konferencie mali počas troch konferenčných dní možnosť diskutovať o najnovších poznatkoch z oblasti metalurgie, zlievania a tepelného spracovania. Súčasťou konferencie bol aj sprievodný program, ktorý zahŕňal návštevu v Muzeum Hutnictwa w Chorzowie.

 

 

 

 

© 2021 Strojnicka fakulta. Všetky práva vyhradené.