Prístrojové vybavenie:

Zariadenie pre statickú skúšku ťahom WDW 20
  • realizácia statickej skúšky ťahom/tlakom s digitálnym záznamom priebehu skúšky,
  • maximálna sila 20kN,
  • možnosť zaťažovať vzorky kruhového a aj obdĺžnikového prierezu
Laboratórny hydraulický lis
Ohrievacia tégliková pec
Zariadenie na skúšanie vhodnosti materiálov pre činné diely tvárniacich nástrojov
Nástroj na ťahanie v hydroprostredí
Nástroj na hlboké ťahanie aktívnymi silami trenia
Zariadenie na ovplyvňovanie procesu kovania magnetickým poľom, nástroj na strihanie v magnetickom poli
Nástroj na ťahanie metódou Hydroform
Nitovací nástroj

 

 

Laboratórium tvárnenia

 

              

       Pracovisko zaisťuje výskumné a vývojové práce v oblasti nových progresívnych konvenčných i nekonvenčných technológií tvárnenia s dôrazom na využitie fyzikálnych poznatkov v tvárení.

 

Aplikovaný výskum – aktivity

  • konštruovanie progresívnych riešení tvárniacich nástrojov;
  • meranie a analyzovanie vplyvu magnetického poľa na vzorky;
  • povrchové vrstvy činných dielov tvárniacich nástrojov;
  • posudzovanie ultrazvukových charakteristík materiálov (v spolupráci s katedrou fyziky)
© 2021 Strojnicka fakulta. Všetky práva vyhradené.