Katedra poskytuje vzdelávaciu činnosť pre priemysel v rámci profesijného zamerania pracovníkov katedry. Katedra operatívne rieši potreby praxe z oblastí:

 

 • poradenstvo v oblasti metalurgie liatin a neželezných kovov;
 • poradenstvo v oblasti numerických simulácii odliatkov a procesu odlievania;
 • školenia v oblasti metalurgie zliatin;
 • expertízna činnosť v oblasti  zlievarenskej metalurgie a technológie;
 • poradenstvo pre oblasť návrhu predbežných postupov zvárania pre účely ich ďalšieho schvaľovania v zmysle platnej legislatívy;
 • poradenstvo v oblasti numerických simulácii zváracích procesov;
 • poradenstvo v oblasti posudzovania návrhu opráv a renovácie strojných súčiastok z grafitických liatin;
 • technická podpora a poradenstvo pri koncepčnom návrhu konštrukcií tvárniacich nástrojov;
 • školenia v oblasti progresívnych technológií tvárnenia;
 • školenia v oblasti konštruovania tvárniacich nástrojov;
 • poradenstvo v oblasti tepelného spracovania;
 • expertízna činnosť v oblasti tepelného spracovania;
 • školenia pracovníkov pre oblasť tepelného spracovania materiálov;
 • školenia pracovníkov pre obsluhu kaliacich zariadení;
 • overovanie režimov tepelného spracovania materiálu do hmotnosti 100 kg;
 • vykonávanie tepelného spracovania materiálu do hmotnosti 100 bez ochrannej atmosféry;
 • meranie tvrdostí a mikrotvrdostí;
 • metalografická analýza makro a mikroštruktúr.
© 2021 Strojnicka fakulta. Všetky práva vyhradené.