Projekty a granty

 

VEGA

Názov projektu: Vplyv pretavovania recyklovaných hliníkových zliatin na úžitkové vlastnosti náročných odliatkov automobilového priemyslu

Číslo projektu: VEGA 1/0494/17

Riešiteľ: prof. Ing. Dana Bolibruchová, PhD.

Roky riešenia: 2017-2020

 

Názov projektu: Koncepcia a realizácia moderného centra diagnostiky a riadenia kvality odliatkov a zvarencov

Číslo projektu: VEGA 1/0706/18

Riešiteľ: doc. Ing. Marek Brůna, PhD.

Roky riešenia: 2018-2020


 

KEGA

Názov projektu: Implementácia poznatkov z oblasti výskumu zvárania vysokopevných ocelí do edukačného procesu študijných programov strojárske technológie a technické materiály

Číslo projektu: KEGA 009ŽU-4/2019

Riešiteľ: doc. Ing. Miloš Mičian, PhD.

Roky riešenia: 2019-2021

© 2021 Strojnicka fakulta. Všetky práva vyhradené.