Prístrojové vybavenie:

Invertorový zvárací zdroj Fronius MagicWave 2200
  • technológie zvárania TIG (MMA),
  • rozsah zváracieho prúdu Iz = 3 ÷ 220 A,
  • polarita: AC/DC,
  • zváranie konštrukčných ocelí, hliníkových zliatin, zliatin niklu, horčíkových zliatin a špeciálnych  materiálov.
Invertorový zvárací zdroj Fronius TransPuls Synergic 2700
Invertorový zvárací zdroj Fronius TransSteel 2200
Invertorový zvárací zdroj Fronius CMT TransPuls Synergic 4000
Robotické rameno Kuka VKR 200 pre automatizované zváranie oblúkovými technológiami
Zvárací vozík Fronius FDV 15MF
Plazmové rezacie zariadenie CEBORA
Súprava pre zváranie a rezanie materiálov kyslík-acetylénovým plameňom
Súprava na prípravu a spájkovanie propán-butánovým plameňom
Monitorovacia jednotka pre snímanie zváracích parametrov pre oblúkové metódy zvárania
Monitorovacia jednotka pre snímanie a záznam teplotných cyklov pri zváraní
Ručná zváračka pre zváranie plastov horúcim vzduchom LEISTER TRIAC ST
Zváračka pre polyfúzne zváranie plastov Dytron Polys P-4
Nedeštruktívne skúšanie materiálov
Tvrdomer InnovaTest Falcon 459P
Robotické rameno Fanuc LRMate 200id

 

 

Laboratórium zvárania

 

              

       Pracovisko je určené na overovanie technologických postupov zvárania kovových materiálov pre oblúkové metódy zvárania (MMA, MIG/MAG, TIG), zváranie plameňom a elektrickým odporom. Na pracovisku je možné riešiť monitoring výkonových zváracích parametrov za použitia moderných postupov snímania základných procesných veličín a nasledovného matematického spracovania pre oblúkové metódy zvárania. V spolupráci s ďalšími útvarmi fakulty pracovisko rieši základné úlohy v oblasti numerického riešenia teplotných polí, deformácii a zvyškových napätí pri zváraní.

 

Aplikovaný výskum – aktivity

  • návrh predbežných postupov zvárania kovových materiálov pre účely schvaľovacieho procesu pri implementácii systémov kvality vo zváraní technologických parametrov;
  • experimentálne meranie teplotných dejov v blízkosti tavných zvarov a meranie výkonových parametrov pri oblúkových spôsoboch zvárania;
  • numerické riešenie teplotných polí, deformácii a zvyškových napätí oblúkových zváracích procesov;
  • návrh zvárania, renovácie a opráv strojných súčiastok z grafitických liatin;
  • návrh postupov a aplikácia povrchových a objemových nedeštruktívnych kontrol.
© 2021 Strojnicka fakulta. Všetky práva vyhradené.