Prístrojové vybavenie:

Komorová odporová pec pre tepelné spracovanie
  • maximálna teplota Tmax = 900°C,
  • rozmer komory 600x400x200 mm,
  • hmotnosť vsádzky maximálne 60 kg.
Komorová odporová pec pre tepelné spracovanie ELOP1200
Komorová odporová pec pre tepelné spracovanie ELOP1200
Soľný kúpeľ pre izotermické zušľachťovanie
Tvrdomer Innovatest Vickers Hardness Tester 400
Tvrdomer Rockwell RB-1/PC
Tvrdomer Brinell Innovatest Nexus 3000
Svetelný mikroskop Neophot 2 pre pozorovanie mikroštruktúry materiálov

 

 

Laboratórium tepelného spracovania

 

              

       Pracovisko tepelného spracovania zabezpečuje tepelné spracovanie materiálov žíhaním, kalením, popúšťaním a zušľachťovaním.  V laboratóriu tepelného pracovania sa vykonáva žíhanie, kalenie a popúšťanie bez ochrannej atmosféry do rozsahu teplôt 900 °C,  s max. množstvom vsádzky 100 kg, izotermické tepelné spracovanie v soli Durferrit AS 140 do teploty 450 °C, pre max. objem vsádzky 20 kg. Súčasťou pracoviska je aj laboratórium evaluácie technologických procesov. Toto laboratórium je zamerané na mikroskopickú a makroskopickú analýza vzoriek, výrobu fotografických záznamov, meranie tvrdostí HRA, HRB, HRC, HB, HV HVm a vyhotovenie protokolov o meraní tvrdosti.

 

Aplikovaný výskum – aktivity

  • návrh, vývoj a aplikácia tepelného spracovania pre železné a neželezné kovy
  • tepelné spracovanie vzoriek – žíhanie, izotermické žíhanie, kalenie popúšťanie, povrchové kalenie, analýza výsledkov tepelného spracovania
  • meranie tvrdostí a mikrotvrdostí
  • fotografické dokumentovanie mikro a makroštruktúr
© 2021 Strojnicka fakulta. Všetky práva vyhradené.