História katedry

 

    

        Katedra vznikla ako Katedra mechanickej technológie pri vzniku Vysokej školy železničnej v Prahe v r. 1953 ako pedagogické a vedecké pracovisko v odboroch náuky o materiáli a  strojárskych technológii. Katedra mechanickej technológie sa v roku 1961 presťahovala na Strojnícku a elektrotechnickú fakultu Vysokej školy dopravnej do Žiliny. V r. 1978 sa po dokončení novostavby VŠD v areáli na Veľkom Diele celá KMT presťahovala do nových priestorov. V novopostavených budovách A a B boli zriadené ľahké, v bloku J ťažké laboratóriá, vrátane zlievarne a ťažkej skúšobne. VŠD sa v roku 1980 premenovala na Vysokú školu dopravy a spojov.

        V r. 1990 sa zmenil názov katedry na Katedra materiálov a technológií. V r. 1992 dochádza k rozdeleniu Strojníckej a elektrotechnickej fakulty na dve samostatné fakulty Vysokej školy dopravy a spojov, ktorá bola 20. 11. 1996 premenovaná na Žilinskú univerzitu.  V roku 1994 došlo k rozdeleniu Katedra materiálov a technológií. Vznikla Katedra materiálového inžinierstva a Katedra technologického inžinierstva, súčasťou ktorej bola aj terajšia Katedra obrábania.

       Katedra technologického inžinierstva začiatkom roka 2005 začala písať svoju novú samostatnú históriu, keď sa od katedry s rovnomenným názvom odčlenila jej časť orientovaná na obrábanie materiálov. Dnes sa KTI profiluje ako katedra zabezpečujúca oblasť beztrieskových technológií ako zváranie, zlievanie, tvárnenie a tepelné spracovanie. Katedra technologického inžinierstva zabezpečuje výučbu v študijnom odbore Strojárstvo študijnom programe Strojárske technológie (bakalárske a inžinierske  štúdium) a Strojárske technológie (doktorandské štúdium). Má dve oddelenia, a to Oddelenie zlievania a tepelného spracovania a Oddelenie zvárania a tvárnenia

         Katedra založila a od roku 2009 úspešne rediguje vydávanie vedeckého časopisu Technológ s celoštátnou pôsobnosťou.

 

 

 

 

 

© 2021 Strojnicka fakulta. Všetky práva vyhradené.