2023

 

Medzinárodná konferencia SPOLUPRÁCA 2023

       V dňoch 26.-28.6.2023 sa konal už 29. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie poľských, českých a slovenských zlievačov. Konferencie bola situovaná do priestorov kráľovského zámku v Niepolomiciach v Poľsku. Výskumné aktivity našej katedry prezentovali so svojím príspevkom Martina Sýkorová v plenárnej sekcii, Marek Galčík, Marek Matejka a Richard Pastirčák.

 

 

2022

 

2020

 

Medzinárodná konferencia SPOLUPRÁCA 2020

Tohtoročná medzinárodná konferencia poľských, českých a slovenských zlievačov SPOLUPRÁCA 2020 sa vzhľadom na dnešnú situáciu vo svete konala v on-line priestore. Konferencia sa konala v dňoch 7.-9. septembra 2020. Hlavným rokovacím priestorom tohtoročného hlavného usporiadateľa, Univerzita AGH Krakow, bol poľský Palác Baranów-Sandomierski. Katedrový účastníci sa zúčastnili a odprezentovali svoje výsledky z priestorov Strojníckej fakulty Žilinskej Univerzity v Žiline.

 

 

2019

 

 

Portorož

        V dňoch 18. až 20. september 2019 sa v Slovinskom meste Portorož konalo technické fórum svetovej zlievarenskej organizácie za účasti našej výpravy. V rámci nabitého programu sa prezentovali aj naši dvaja doktorandi Ing. Anna Remišová a Ing. Michal Kuriš. V plenárnej sekcii prednášal prof. Ing. Augustín Sládek, PhD. Okrem prednášok sme mali možnosť nadviazať pracovné, ale aj osobné kontakty s veľmi významnými osobnosťami zlievarenskej odbornej sféry, ako napr. prezidentka Slovinskej zlievarenskej spoločnosti Mag. Miriam Jan Blažič, generálnym tajomníkom svetovej zlievarenskej spoločnosti Ing. Andrew Turnerom a v neposlednom rade celosvetovo uznávaným odnorníkom z Birminghamu prof. Johnom Campbellom.

 

 

Slévárenské dny

        V dňoch 12. a 13.11. sme sa aktívne zúčastnili na odbornej zlievarenskej akcii 56. slévárenských dňoch® so sprievodnou zlievarenskou výstavou.

Aktívne sme vystúpili v sekcii neželezných kovov a zliatin a ekologie s přednáškami: BRŮNA, M. a kol.: Trendy znižovania vplyvu reoxidačných procesov pri odlievaní Al zliatin a MATEJKA, M. a kol.: Štúdium náchylnosti na vznik trhlín pri rôznom pomere primárnej a sekundárnej zliatiny AlSi9Cu3.

Prednášky našich kolegov vyvolali v odborných kruhoch veľký záujem účastníkov z praxe.

prof. Ing. Dana Bolibruchová, PhD.

 

 

Zváranie

        Medzinárodná trojdňová konferencia Zváranie, jej 47 ročník, sa uskutočnila v dňoch 6.- 8. novembra 2019 na tradičnom mieste v Tatranskej Lomnici. Podujatie organizuje Slovenská zváračská spoločnosť spolu s univerzitami UNIZA, TUKE, STUBA a partnermi zaoberajúcimi sa predajom a servisom zváračskej techniky. Okolo 150 účastníkov podujatia zo Slovenska, Česka, Poľska, Srbska a Talianska sa oboznamovalo s výsledkami výskumu a vývoja v oblasti zváracích zariadení, prídavných materiálov na zváranie a výrobných technológií. Z katedry technologického inžinierstva Strojníckej fakulty UNIZA sa so svojím príspevkom predstavili doc. Ing. Miloš Mičian, PhD. a Ing. Miloslav Málek.

© 2021 Strojnicka fakulta. Všetky práva vyhradené.