Čo je to e-vzdelávanie

Portál pre pedagógov a študentov UNIZA, ktorý slúži ako podpora výučby a správa procesu vzdelávania.

Obsahuje moduly ako napr. informačné listy predmetov, študijné programy, ...

Umožnuje zapisovať známky, vytvárať podklady pre výučbu, vypisovať termíny na skúšku, ...

Ponúka rôzne štatistiky, umožnuje hodnotenie výučby študentami a spätnú väzbu pre pedagógov, ...

LMS Moodle

LMS Moodle je

Nadstavba pre portál vzdelavanie.uniza.sk, ktorá slúži v procese výučby (zoznam študijných materiálov, zadania, testy, ...).

FAQ / Často kladené otázky

Ako sa prihlásiť do LMS MOODLE ? Priame prihlásenie je zakázané, najprv sa prihláste na portál vzdelavanie.uniza.sk a po kliknutí na predmet (zabezpečovaný aleho zapísaný)  sa dostanete do MOODLE.

Ako postupovať pri záverečných prácach

1. Štúdium nižšie uvedených dokumentov

© 2021 Strojnicka fakulta. Všetky práva vyhradené.