Pozývame Vás

Zoznam zrealizovaných podujatí

Exkurzia Nemak - Kremnica

        Dňa 12.05.2020 sa konala exkurzia študentov 3. ročníka bakalárskeho štúdia organizovaná našou katedrou v zlievarni Nemak s.r.o. v Žiari nad Hronom. Študenti sa počas exkurzie zoznámili s najmodernejšími technológiami odlievania tvarovo zložitých presných odliatkov pre automobilový priemysel. Súčasťou exkurzie bola aj návšteva Mincovne Kremnica.

k1

k2

USS Košice

        Dňa 27.11.2019 sa konala exkurzia študentov 3. ročníka bakalárskeho a 2. ročníka inžinierskeho štúdia organizovaná našou katedrou v spoločnosti U. S. Steel Košice, s.r.o. Študenti sa mali počas exkurzie možnosť zoznámiť s výrobu ocele a technológiami jej spracovania.

USS KOSICE

© 2021 Strojnicka fakulta. Všetky práva vyhradené.