Aktuálne dizertačné práce

 

Študent Názov dizertačnej práce Vedúci práce Rok ukončenia
Martin Medňanský, Ing. Výskum procesu znižovania hmotnosti near net shape odliatkov s využitím aditívnych technológií Brůna Marek, doc. Ing. PhD. 2025
© 2021 Strojnicka fakulta. Všetky práva vyhradené.