La Scala

 

Po kovidovej prestávke sme sa opäť predvianočne stretli 15.12.2022  v reštaurácii La Scala v Žiline, s našimi kolegami, ale aj s kolegami, ktorí už u nás nepracujú, aby sme spomalili a neformálne sa stretli, porozprávali.

V rámci predvianočného stretnutia sa s katedrou ako pedagóg lúčil prof. Sládek, ktorý od 1.1. 2023 odchádza do dôchodku. Celý kolektív katedry mu prajeme, hodne zdravia, ale aj času na užívanie si svojich vnúčikov a koníčkov.

Na stretnutí sa okrem iných zúčastni aj  takmer 89 ročný prof. Bechný, ktorému prajeme hodne zdravia a síl do života.

Všetkým pedagógom, študentom a ďalším pracovníkom katedry prajem pokojné Vianoce prežité v kruhu blízkych, v Novom roku 2023 všetkým hodne zdravia, šťastia, lásky a úspechov.

D.Bolibruchová, vedúca katedry.

 

© 2021 Strojnicka fakulta. Všetky práva vyhradené.