Nekonvenčné technológie na Lietavskom hrade

V dňoch 29. – 30. júna 2023 sa uskutočnila medzinárodná vedecká konferencia Nekonvenčné technológie 2023, vznik ktorej sa datuje od roku 2001.  Podujatie  sa etablovalo v povedomí  odbornej verejnosti o čom svedčí každoročná účasť prihlásených. Konferencia sa uskutočnila v nádhernom prostredí rekonštruovaného Lietavského hradu. Bolo to nádherné miesto pre našu konferenciu a sme radi, že sme mohli mať odborné vedecké podujatie v tomto peknom a útulnom prostredí. Samotná prechádzka lesom a príchod ku hradbám nedobytnej pevnosti navodila správnu atmosféru pre začiatok vedeckého podujatia.

V rámci  konferencie Nekonvenčné technológie majú už tradične svoj priestor aj mladí adepti doktorandského štúdia, ktorí  prezentujú svoje dosiahnuté vedecké výsledky.  Jedným z cieľov je  takisto overenie vlastnej schopnosti prezentovania pred širším fórom  účastníkov – školiteľov, pedagógov i kolegov.

Snahou organizátorov je, aby  témy a problémy prezentované účastníkmi boli  zaznamenané v písomnej podobe. Tohto roku boli príspevky  vydané v riadnom čísle  (2/2023) vedeckého časopisu Technológ. Príspevky sú v tlačenej aj elektronickej podobe pre každý príspevok s DOI.  

Na uverejnenie bolo zaslaných  25 príspevkov v rozličných jazykových mutáciách  čo je dobrý znak a takto sa skvalitňuje celková úroveň konferencie. Z geografického hľadiska ide o autorov zo strednej Európy.

Konferencia mala dva bloky, kde bolo prednesených veľa hodnotných príspevkov. V rámci prvého bloku býva tradične zaradená historická prednáška. Tento rok to boli prednášky o Lietavskom hrade a palatínovi Jurajovi Turzovi,  živote Jána Keplera a vynálezcovi odporového zvárania Jánovi Harmattovi.

Každý z účastníkov dostal niekoľko suvenírov a kníh. Podujatie naplnilo očakávania účastníkov, čo sa zisťovalo v rámci miniankety.  Organizátorov kladné a povzbudivé ohlasy pobádajú do ďalšej intenzívnej práce a zostáva veriť, že účastníci radi prídu  aj nabudúce. 

Ako doplnkový program pre účastníkov bola uskutočnená prehliadka areálu hradu s odborným výkladom pána kastelána a tiež návšteva historickej expozície nálezov z areálu hradu.

Ďakujeme všetkým za ochotu a pomoc pri organizovaní konferencie.

J. Moravec

 

 

 

© 2021 Strojnicka fakulta. Všetky práva vyhradené.