Konar.jpg

Ing. Radoslav Koňár, PhD.

Kancelária: BA 314

tel.: +421 41 513 2799

e-mail: radoslav.konar@fstroj.uniza.sk

ORCID ID: 0000-0001-9562-2088
Web of Science Researcher ID: -
Scopus Author Identifier: 54795477500

 

 

Profesijné zameranie

  • teória a technológia zvárania elektrickým oblúkom, odporom, plameňom a i.,
  • riešenie problémov pri procesoch zvárania z pohľadu technológie a technologickosti,
  • zvariteľnosť ocelí, neželezných kovov a plastov,
  • nedeštruktívne skúšanie materiálov a súčastí (certifikovaný pracovník pre NDT podľa STN EN ISO 9712 – VT2, PT2, MT2, UT2),
  • MKP simulácie procesov zvárania,
  • opravy a renovácie strojných súčastí vykonávané technológiami zvárania a navárania,
  • termické delenie materiálov plazmovým lúčom a kyslíkom.

 

 

Najvýznamnejšie publikácie:

GUCWA, M. – WINCZEK, J. -WIECZOREK, P. – MIČIAN, M. – KOŇÁR, R. 2021. The Analysis of Filler Material Effect on Properties of Excavator Crawler Track Shoe after Welding Regeneration. In: Archives of metallurgy and materials. Vol. 66, No. 1, 2021,  p. 45-49, ISSN 1733-3490. Current Content Connect, SCOPUS, Web of Science Core Collection. (ADC) IF2019=0,586

MIČIAN, M. – WINCZEK, J. – GUCWA, M. – KOŇÁR, R. – MÁLEK, M. -POSTAWA, P. 2020. Investigation of welds and heat affected zones in weld surfacing steel plates taking into account the bead sequence. In: Materials. Vol. 13, No. 24, 2020, p. 1-17, ISSN 1996-1944. Current Content Connect, SCOPUS, Web of Science Core Collection. (ADC) IF2019=3,057

KOŇÁR, R. – MIČIAN, M. 2019. Material ultrasonic attenuation influence on conventional ultrasonic non-destructive copper alloy cast testing. In: Archives of Metallurgy and Materials. Vol. 64, No. 1, 2019, p. 353-357, ISSN 1733-3490. Current Content Connect, SCOPUS, Web of Science Core Collection. (ADC) IF2019=0,586

KOŇÁR, R. – MIČIAN, M. – BOHÁČIK, M. – GUCWA, M. 2019. Identification of lack of fusion and incomplete penetration in butt weld joint by ultrasonic phased array method and X-ray method. In: Archives of Metallurgy and Materials. Vol. 64, No. 3, 2019, p. 1117-1124, ISSN 1733-3490. Current Content Connect, SCOPUS, Web of Science Core Collection. (ADC) IF2019=0,586

WINCZEK. J. – GUCWA, M. – MIČIAN, M. – KOŇÁR, R. – GUCWA, M. 2019. The evaluation of the wear mechanism of high-carbon hardfacing layers. In: Archives of Metallurgy and Materials. Vol.64, No. 3, 2019, p. 1111-1115, ISSN 1733-3490. Current Content Connect, SCOPUS, Web of Science Core Collection. (ADC) IF2019=0,586

MIČIAN, M. - KOŇÁR, R. -  HLAVATÝ, I. – WINCZEK, J. – GUCWA, M. 2018. The Repair of Foundry Defects in Steel Castings Using Welding Technology. In: Archives of Foundry Engineering. Vol. 18, No. 2, 2018, p. 177-180, ISSN 1897-3310. SCOPUS, Web of Science Core Collection.

 

Riešené grantové projekty:

Grantový projekt UNIZA/2019. Výskum v oblasti porovnania spoľahlivosti ultrazvukových nedeštruktívnych techník pri identifikácií chýb vo zvarových spojoch.

KEGA: 009ŽU-4/2019 Implementácia poznatkov z oblasti výskumu zvárania vysokopevných ocelí do edukačného procesu študijných programov strojárske technológie a technické materiály (2019-2021) – zástupca vedúceho projektu

KEGA: 034ŽU-4/2015 Elektronický katalóg defektov a ich ultarzvukových indikácií pri skúšaní materiálov novou ultrazvukovou metódou Phassed Array (2015-2017) - zodpovedný riešiteľ

Projekt č. 561/PG04/2011 podporený EkoFondom: Využitie softvérovej a inšpekčnej technológie za účelom identifikovateľnosti a dokumentácie stavieb plynovodných zariadení (2013-2014) – vedúci projektu

 

Vybrané výskumné projekty pre prax:

Experimentálna analýza tupých zvarov spájajúcich normalizované oceľové profily pomocou ultrazvuku – projekt v spolupráci so spoločnosťou MontIRP s.r.o., Žilina

Ultrazvuková diagnostika necelistvosti plynovodného potrubia - projekt v spolupráci so spoločnosťou SPP-Distribúcia a.s., Bratislava

Experimentálna analýza povrchových defektov vo zvaroch na oceľových konštrukciách NDT metódami - projekt v spolupráci so spoločnosťou Nissens Slovakia, s.r.o., Čachtice

Analýza prítomnosti necelistvostí v oceľových fixačných tyčiach na drviči Makrum ultrazvukovými metódami - projekt v spolupráci so spoločnosťou Považská cementáreň, a.s., Ladce

© 2021 Strojnicka fakulta. Všetky práva vyhradené.