Ing. Marek Matejka, PhD.

 

matejka_marek_small.jpg

Ing. Marek Matejka, PhD.

kancelária: BA 305

tel: +421 41 513 27 56

email: marek.matejka@fstroj.uniza.sk

ORCID ID: 0000-0002-4156-5521

Web of Science Reseacher: AAE-4923-2022

Scopus Author Identifier: 57203964054

 

Profesijné zameranie:

Technológia zlievania; recyklácia hliníkových zliatin; mikroštruktúra a vlastnosti hliníkových zliatin; mechanické a zlievarenské vlastnosti hliníkových zliatin; vysokotlakové odlievanie; tepelné spracovanie hliníkových zliatin; počítačové simulácie zlievarenských procesov.

 

 

Najvýznamnejšie publikácie:

Effect of Returnable Material in Batch on Hot Tearing Tendency of AlSi9Cu3 Alloy. In: Materials 2021, 14, 1583. [Justyna Kasińska - Marek Matejka - Dana Bolibruchová - Michal Kuriš - Lukáš Širanec]

Study of natural and artificial aging on AlSi9Cu3 alloy at different ratios of returnable material in the batch. In: Materials 2020, 13, pp.1-16. [Dana Bolibruchová - Marek Matejka - Alena Michalcová - Justyna Kasińska]

The Influence of Remelting on the Properties of AlSi9Cu3 Alloy with Higher Iron Content.  In: Materials 2020, 13(3), 575. [Justyna Kasińska - Dana Bolibruchová – Marek Matejka]

The Influence of Returnable Material on Internal Homogeneity of the High-Pressure Die-Cast AlSi9Cu3(Fe) Alloy. In: Metals- ISSN 2075-4701. 11(7), 2021, s. 1-14. [  Marek Matejka - Dana Bolibruchová – Radka Podprocká]     

Study of the properties of the AlSi9Cu3 alloy depending on the ratio of returnable material in the batch. In: Archives of Metallurgy and Materials. ISSN 1733-3490. - Roč. 66, č. 1 (2021), s. 15-23. [Marek Matejka - Dana Bolibruchová - Mária Chalupová]

Effect of Ti on selected properties of AlSi7Mg0.3Cu0.5 alloy with constant addition of Zr. n: Archives of Metallurgy and Materials. ISSN 1733-3490. 66 (1). 2021, s. 65-72. [ Dana Bolibruchová - Michal Kuriš - Marek Matejka - Major-Gabryś K. – Martin Vicen]

Riešené projekty

Zodpovedný riešiteľ

Výskum a vývoj novej zliatiny AlSi5Cu2Mg1 s orientáciou na výrobu odliatkov pre e-mobilitu. Grantový projekt UNIZA - podpora mladých vedeckých pracovníkov. 2021-2024, vedúci projektu.

Spoluriešiteľ

Implementácia inovatívnych prvkov vzdelávania s dôrazom na rozvoj zručností a flexibility študentov v študijnom programe Strojárske technológie, KEGA, 2021-2023

Vývoj vysokopevných hliníkových zliatin pre odliatky elektrických automobilov. VEGA, 2021-2024.

Koncepcia a realizácia moderného centra diagnostiky a riadenia kvality odliatkov a zvarencov. VEGA, 2018-2020.

© 2021 Strojnicka fakulta. Všetky práva vyhradené.