WSPÓŁPRACA - SPOLUPRÁCE - SPOLUPRÁCA 2022

 

Úvod / Introduction

Úvod

 

Vážené dámy, vážení páni,

dovoľujeme si vás, čo najsrdečnejšie pozvať na XXVIII. ročník medzinárodnej konferencie zlievačov Poľska, Česka a Slovenska WSPÓŁPRACA-SPOLUPRÁCE-SPOLUPRÁCA 2022. Veríme, že obnovíme nielen tradičný termín konania sa konferencie, ale taktiež dúfame, že konferencia sa bude konať v minimálnych protikovidových opatreniach a v tradičnej pohostinnej atmosfére. Budem sa snažiť urobiť pre to všetko.

Celý organizačný výbor verí, že po tak náročných posledných dvoch rokoch využijete príležitosť na osobné stretnutie, ktoré nám mnohým tak chýbalo.

Konferenciu organizujeme v krásnom kúpeľnom prostredí v Rajeckých Teplíc vo Wellness hoteli Diplomat**** v termíne od 27.4 do 29.4.2022

Tešíme sa na vás!

 

Dear Ladies and gentlemen,

we would like to invite you very warmly to XXVIII. WSPÓŁPRACA-SPOLUPRÁCE-SPOLUPRÁCA 2022. We believe that we will not only renew the traditional date of the conference, but the goal is also to organize the conference with minimal restrictions due to the COVID virus measures, and of course, in a traditional pleasant atmosphere. I will do my best to achieve it.

The entire organizing committee believes that after such a demanding two years, you will take the opportunity for a personal meeting, which many of us have missed so much.

We organize the conference in a beautiful spa environment in Rajecké Teplice - Wellness Hotel Diplomat ****, from 27.4 to 29.4.2022.

We are looking forward to meeting you again!

Miesto konania / Destination
Konferenčný poplatok / Conference Fee
Záväzná prihláška / Binding application
Informácie pre autorov / Informations for researchers
Termíny / Deadlines
Zameranie konferencie / Conference focus
Výbor / Committee
Kontakty / Contacts
Program konferencie / Conference program
Partneri / Partners
Fotogaléria / Photo gallery
© 2021 Strojnicka fakulta. Všetky práva vyhradené.