Vedúci diplomovej práce Názov diplomovej práce Študent
prof. Ing. Dana Bolibruchová, PhD. ROZPUSTNOSŤ LEGÚR V HLINÍKOVÝCH ZLIATINÁCH A ICH VPLYV NA VLASTNOSTI ODLIATKOV  
Ing. Radoslav Koňár, PhD. ZVÁRANIE HETEROGÉNNYCH ZVAROVÝCH SPOJOV OBLÚKOVÝM ZVÁRANÍM  
Ing. Radoslav Koňár, PhD. ULTRAZVUKOVÁ KONTROLA SPÁJKOVANÝCH SPOJOV  
doc. Ing. Ján Moravec, PhD.  KONŠTRUKCIA EXPERIMENTÁLNEHO ZARIADENIA PRE STLÁČANIE KOVOVÝCH VALCOVÝCH VZORIEK  
doc. Ing. Ján Moravec, PhD. EXPERIMENTÁLNE OVEROVANIE PROCESU OHYBU S TEORETICKÝMI VZŤAHMI  
Ing. Elena Kantoríková, PhD. VPLYV TEPELNÉHO SPRACOVANIA NA MECHANICKÉ VLASTNOSTI NEHRDZAVEJÚCEJ OCELE  
Ing. Elena Kantoríková, PhD. VPLYV TEPELNÉHO SPRACOVANIA NA ZLIATINU AlSi5Cu2Mg SO ZVÝŠENÝM OBSAHOM TITÁNU  
Ing. Marek Matejka, PhD. HODNOTENIE VYBRANÝCH VLASTNOSTÍ HLINÍKOVEJ ZLIATINY NA BÁZE Al-Si-Cu  
Ing. Marek Matejka, PhD. VYUŽITIE SIMULAČNÉHO PROGRAMU PRI HODNOTENÍ VPLYVU VYBRANÝCH FAKTOROV NA KVALITU VYSOKOTLAKOVÝCH ODLIATKOV  
doc. Ing. Marek Brůna, PhD. POROVNANIE VLASTNOSTÍ Al PRODUKTOV VYROBENÝCH TECHNOLÓGIOU ADITÍVNEJ VÝROBY A ODLIEVANÍM  
doc. Ing. Marek Brůna, PhD. ANALÝZA REOXIDAČNÝCH DEJOV PRI ODLIEVANÍ HLINÍKOVÝCH ZLIATIN  
doc. Ing. Miloš Mičian, PhD. MODELOVANIE ZVAROVÉHO SPOJA VYSOKOPEVNEJ OCELE VYHOTOVENÉHO LASEROVÝM LÚČOM V PROGRAME SYSWELD  
doc. Ing. Miloš Mičian, PhD. PROBLEMATIKA TECHNOLÓGIE ZVÁRANIA STREDNÝCH A VEĽKÝCH ZVARENCOV Z KONŠTRUKČNÝCH OCELÍ  
doc. Ing. Richard Pastirčák, PhD. ZVYŠOVANIE GLOBULIZÁCIE ŠTRUKTÚRY METALURGICKÝM SPRACOVANÍM  
doc. Ing. Richard Pastirčák, PhD. KONŠTRUKCIA VTOKOVEJ SÚSTAVY PRE TECHNOLÓGIU SEMI SOLID SQUEEZE CASTING  
doc. Ing. Richard Pastirčák, PhD. NÁVRH PROTOTYPU PRE AUTOMATIZÁCIU POST–PROCESU SLA 3D TLAČIARNE  
Ing. Jozef Šutka, PhD. OVLÁDANIE VÝŠKY HORÁKA PRE APLIKÁCIE AUTOMATIZOVANÉHO PLAZMOVÉHO REZANIA ZAKRIVENÝCH POVRCHOV  
doc. Ing. Peter Fabian, PhD. NÁVRH PROTOTYPU PRE AUTOMATIZÁCIU POST–PROCESU SLA 3D TLAČIARNE  
doc. Ing. Peter Fabian, PhD. PREKALITEĽNOSŤ LOŽISKOVÝCH OCELÍ 100Cr6  
doc. Ing. Peter Fabian, PhD. OSOBITOSTI TEPELNÉHO SPRACOVANIA MATERIÁLU C56  
Ing. Jozef Šutka, PhD. VPLYV DRSNOSTI TVRDONÁVARU NA KOEFICIENT TRENIA  
Ing. Jozef Šutka, PhD. MOŽNOSTI APLIKÁCIE 3D TLAČE V KONŠTRUKCIÍ FORIEM PRE ODLIEVANIE HLINÍKOVÝCH ZLIATIN  
© 2021 Strojnicka fakulta. Všetky práva vyhradené.