Záverečné bakalárske skúšky na KTI

 

V dňoch 15., 16., a 17. mája 2022 sa konali záverečné bakalárske  skúšky na KTI. Všetkým absolventom gratulujeme k úspešnému ukončeniu a o ďalšieho štúdia im prajeme veľa síl.


Pavol Šuhaj - 3D tlač kovových produktov 

Adam Slanička - Aditívne technológie a ich aplikácie v automobilovej výrobe  

Tomáš Dubovec - Analyzovanie akustických charakteristík oceľových výkovkov  

Róbert Králik - Hodnotenie vlastností odliatkov z hliníkových zliatin pre e-mobilitu  

Peter Lettrich - Implementácia vysokotlakovej formy do výrobného procesu 

Juraj Fujak - Objemové strihanie kruhovej ocele  

Martin Kocúr - Posúdenie vplyvu prídavného materiálu na zváranie taviacou sa elektródou v ochrane plynu (MAG)  

Patrik Bučo - Progresívne technológie zvárania vysokopevných ocelí  

Radoslav Veselý - Reoxidácia a jej vplyv na kvalitu odliatkov z hliníkových zliatin 

Miloš Janoška - Rezanie pozinkovaných oceľových plechov CO2 laserom  

Jakub Andráško - Technológia izotermického tepelného spracovania 100Cr6 v soli AS 140 

Peter Žarnay - Technologická príprava v zlievarenstve  

Samuel Adamčík - Účinok titánu na mechanické vlastnosti zliatiny AlSi5Cu2Mg  

Jakub Harvanec -Vplyv technológie nitridovania na mechanické vlastnosti vybraných materiálov 

Andrej Barčák - Vplyv teploty formy na vybrané vlastnosti AlSi5Cu2Mg  

Artúr Bestvina - Vplyv zirkónia na vybrané vlastností hliníkovej zliatiny používanej v automobilovom priemysle  

Samuel Tomčík - Zváranie neželezných materiálov oblúkovými technológiami zvárania

 

© 2021 Strojnicka fakulta. Všetky práva vyhradené.