Záverečné inžinierske skúšky na KTI

 

V dňoch 1. a 2. júna 2022 sa konali záverečné inžinierske skúšky na KTI. Všetkým absolventom gratulujeme k úspešnému ukončeniu štúdia a prajeme im veľa síl v ďalšom strojárskom živote. 

 

Jozef Gaman - Analýza rozloženia napätí vo zvarových spojoch pomocou MKP výpočtov 

Pavol Svat - Hodnotenie kvality zvarových spojov PVC a PEHD fólií v oblasti izolácií hydrotechnických stavieb  

Juraj Mičiak - Hodnotenie náchylnosti na vznik trhlín zliatiny AlSi5Cu2Mg  

Branislav Kubančák - Izotermické tepelné spracovanie akostných grafitických liatin  

Michal Choluj - Možnosti použitia modelov zhotovených 3D tlačou pri výrobe odliatkov  

Adam Lančarič - Nedeštruktívna kontrola podvozku železničného koľajového vozidla  

Marián Synák - Ovplyvňovanie vlastností povrchu oceľových výrobkov z práškovej metalurgie  

Milan Surovčík - Parametrické rovnice vo zváraní na stanovenie štrukturálnych a mechanických vlastností zvarových spojov ocelí  

Peter Gábor - Účinok tepelného spracovania na AlSi5Cu2Mg so zvýšeným obsahom zirkónia 

Damián Jezerčák - Vplyv parametrov MIG/MAG zvárania na geometriu a tvrdosť kútových zvarov 

Juraj Otruba - Vplyv premiešania prídavného materiálu pri viacvrstvových návaroch na vlastnosti návaru  

Martin Medňanský - Vplyv technologických faktorov na štruktúru vysokotlakových odliatkov  

Ondrej Porada - Vplyv uloženia filtra vo vtokovej sústave na prúdenie taveniny  

Tomáš Grečko - Znižovanie deformácii zvarencov vo výrobe koľajových vozidiel s využitím simulačného programu Sysweld  

Mário Mikušinec - Zvýšenie kvality odliatkov hliníkových zliatin potláčaním reoxidačných procesov

 

© 2021 Strojnicka fakulta. Všetky práva vyhradené.