Nová vysokoškolská učebnica

 

Tepelné spracovanie dielov tvárniacich nástrojov (vybrané kapitoly)

 

Autori sa venujú progresívnym spôsobom tepelného spracovania. kniha je určená pre študentov druhého stupňa a záujemcov z praxe.

 

© 2021 Strojnicka fakulta. Všetky práva vyhradené.