Nová odborná monografia

 

       Monografia s názvom Aplikácie magnetického rázu v tvárnení ISBN 978-80-554-1064-0 sa zaoberá  oblasťou  nekonvenčného tvárnenia a problematikou aplikovania fyzikálnych poznatkov v tvárniacich procesoch. Pozornosť je sústredená na oblasť objemového tvárnenia kovov, konkrétne na   problematiku spracovania dielov magnetickým rázom a prednostne vytváraniu dutín v kovových vzorkách. Text vychádza z autorových výskumných prác v tejto oblasti, ktoré boli publikované v renomovaných odborných a vedeckých časopisoch. V dodatkoch sú uvedené a vysvetlené potrebné fakty.  Kniha je určená pre študentov druhého stupňa denného aj externého štúdia strojníckej fakulty, doktorandov a takisto aj pre záujemcov z praxe. V knihe sú publikované relevantné údaje a poznatky z problematiky. Text je doplnený vzorcami a tabuľkami s potrebnými informáciami pre prax.

 

 

 

© 2021 Strojnicka fakulta. Všetky práva vyhradené.